Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Agnes Waade-dokumentaren: Om NRKs innsyn i kommunens dokumenter

Mandag 21. februar sendte NRK de to første episodene av dokumentaren om Agnes Waade fra Leksvik. Dette er en historie som gjør sterkt inntrykk på mange - også på oss i kommuneledelsen. Vi som kommune følger dokumentaren med interesse og vil naturlig nok gjøre våre vurderinger og evalueringer. 

I etterkant av de første episodene har det kommet reaksjoner på at Tore Strømøy ikke fikk innsyn i flere dokumenter fra Indre Fosen kommunes arkiv tilknyttet saken.

På vegne av kommunen vil vi si at dette har vært krevende vurderinger. Saken inneholder fremstillinger og personopplysninger som berører mange personer med ulike relasjoner. Det gjør at kommunen må ta hensyn til flere forhold i vår saksbehandling når taushetspliktsreglene blir berørt. Vi vil derfor forsøke å gi en begrunnelsen for kommunens vurderinger og redegjøre for saksbehandlingen. 

I desember 2020 fikk Indre Fosen kommune en innsynsbegjæring fra NRK, tilknyttet dokumenter som omhandlet Agnes Waade. Arkivmappen inneholder personopplysninger, som er underlagt taushetsplikt. Mappen inneholder også personopplysninger om andre personer enn Agnes Waade. Det er ikke anledning for ansatte i kommunen, å bryte denne taushetsplikten.

Kommunens første vurdering av hva det kunne gis innsyn i ble påklaget av NRK. Dette var noe vi forventet og oppfordret til fordi vi opplevde at dette var en krevende sak å vurdere i forhold til saksbehandlingsregler og taushetspliktsbestemmelser. Arkivmappen ble på bakgrunn av dette oversendt Statsforvalteren, for endelig avgjørelse. Statsforvalteren omgjorde deler av kommunens vedtak. Det tar Indre Fosen kommune til etterretning, og vi forholder oss selvfølgelig til Statsforvalterens nye vurdering og vedtak. Statsforvalteren sladdet opplysninger underlagt taushetsplikt. Denne versjonen ble oversendt til NRK og Indre Fosen kommune.

De papirene som Tore Strømøy fikk utdelt av kommuneledelsen i andre episode av dokumentaren, var dokumentene han fikk oversendt før Statsforvalteren behandlet saken. Etter Statsforvalterens gjennomgang, fikk Strømøy og NRK utdelt en ny versjon med flere opplysninger. Dette brevet fra Statsforvalteren med den endelige versjonen av dokumentet, ble publisert på kommunens postjournal i august 2021 og kan leses i sin helhet der: https://innsyn.acossky.no/indrefosen/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=1100003319& 

Det er viktig at Agnes Waades skjebne blir kjent, slik at vi som jobber i kommunale tjenester i dag kan ta lærdom av det. Vi setter pris på at NRK og Tore Strømøy har satt søkelys på hennes historie. 

Kommunedirektør Kjetil Mjøsund, på vegne av Indre Fosen kommune.