Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Alle hunder må holdes i bånd!

Båndtvang - Klikk for stort bilde På grunn av store snømengder innføres det nå ekstraordinær båndtvang i Indre Fosen kommune. Dette gjelder fra 9. mars og fram til den ordinære båndtvangen trer i kraft i april.

Hvorfor ekstraordinær båndtvang?

Hjorteviltet er avhengig av å få i seg nok næring og å bruke minimalt med energi for at ikke fettreservene skal tømmes før våren. Dyrene har i stor grad trukket ned fra høyereliggende områder for å unnslippe de største snømengdene. Når det nå ligger mye snø også lavt i terrenget er hjorteviltet avhengig av ro for å få i seg tilstrekkelig næring og unngå unødig energitap. En hund flyter bedre på snøen enn et rådyr, og en løs hund kan gjøre stor skade.

Noen hunder vil kunne ta igjen og fysisk angripe rådyr som stamper i snøen, men også små hunder utløser fluktreaksjon. Selv om rådyret overlever selve møtet med en liten hund, kan gjentatte forstyrrelser tære så hardt på fettreservene at dyret bukker under mot slutten av vinteren. Såfremt hundene holdes i bånd vil rådyrene normalt oppgi flukten etter en kort strekning. Dette er bakgrunnen for at det nå innføres ekstraordinær båndtvang.

Rådmannens vedtak:

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f innføres forskrift om ekstraordinær båndtvang i Indre Fosen kommune gjeldende fra 9. mars 2018 og fram til 1.april 2018.
Vanlig båndtvang gjelder fra 1. april til  20. august.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Indre Fosen kommune

§ 1.Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Indre Fosen kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2.Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:
-    dressert bufehund som skal vokte bufe.
-    hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening og prøving for slik tjeneste.
-    hund i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Indre Fosen kommune kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

§ 4.Enhver kan oppta hund som løper løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er til stede. Dersom hunden ikke leveres hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder hundelovens § 10 for opptak og behandling av hund som løper løs i strid med § 6 i hundeloven.

§ 5.Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne eller jakt- og fangstberettiget kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt. Dette gjelder ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

§ 6.Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

§ 7.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke ut over 1. april når ordinær båndtvang etter hundeloven trer i kraft. Kommunen kan dersom forholdene tilsier det oppheve forskriften umiddelbart.
 

Kommunens innføring av båndtvang etter hundelovens § 6, pkt. f kan påklages til Fylkesmannen.

Med hilsen

Asgeir Hektoen
Viltansvarlig

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.