Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Alle næringsdrivende i Indre Fosen kommune tilbys gratis rådgivning

Vi i omstillingsprogrammet og næringsavdelingen har inngått et samarbeid med regnskapskontorene i kommunen om å tilby økonomisk rådgiving å bistand til næringslivet i Indre Fosen kommune.

 

Les også: Kommunestyret vedtok 7. april en tiltakspakke for næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen.Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Dette kan være ulike problemstillinger slik som om bedriften klarer å betale lønn og regninger, hva som skjer ved en permittering eller hvilke muligheter som finnes for økonomiske støtteordninger eller kompensasjon.

Det kan være utfordrende for mange å få oversikt over hjelpepakkene og hva det kan bety for nettopp din bedrift. Det kan også være spørsmål knyttet til en eventuell endring av driftsform som gjør at bedriften kan tilpasse seg situasjonen.

Vi vet at dette vil gå over og at en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over.

Det er lurt å drøfte denne typen problemstillinger med en utenforstående som likevel har forståelse for bedriftens situasjon. Gjennom lokale regnskapsførere tilbyr Indre Fosen kommune gratis rådgivning til alle bedrifter med forretningsadresse i Indre Fosen kommune.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

  • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger som er relevante for deg og din bedrift
  • Økonomi- og likviditetsplanlegging slik som frysing av faste kostnader
  • Kontantstøttesøknad og dokumentasjon
  • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune og andre som kan bistå i denne situasjonen

Det kan være utfordrende for mange å få oversikt over hjelpepakkene og hva det kan bety for nettopp din bedrift. Statlig garantilån/likviditetslån, kontantstøtte søknad og beregning, andre offentlige hjelpepakker samt regler for ansatte mht. permitteringer osv. er omfattende.

For å bidra til at alle har god kjennskap til alt dette og konsekvensene for din bedrift, har Indre Fosen kommune og omstillingsprogrammet inngått et samarbeid med Sparebank 1 Regnskapshuset, Systemrevisjon Fosen, Økopro, Leksvik Regnskapskontor AS, Rissa Kraftlag regnskap og Stadsbygd Regnskapskontor om økonomisk rådgivning og bistand. Kostnadene for rådgivningen dekkes av Indre Fosen kommune som en del av den kommunale krisepakken for næringslivet. Dvs at tjenesten er gratis for næringsliv i Indre Fosen kommune som er rammet av korona-restriksjonene.

Kontakt

Bedriftene må ta kontakt med sin regnskapsfører for å avtale bistand.