Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Behandling av korona med tabletter

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med Paxlovid.

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen, og behandling med dette legemiddelet bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no

Medisinen er aktuell for to hovedgrupper: 

  • Du som har alvorlig immunsvikt
  • Andre med høy risiko for alvorlig sykdom

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester.

Selvtester i Indre Fosen

Du kan hente selvtester gratis på legekontoret i Leksvik og på legekontoret i Rissa alle hverdager mellom kl. 08.00 - 16.00. 

Det er ingen restriksjoner på antall selvtester som utdeles. 

Trykk her for kontaktinfo til legetjenesten