Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bergmyran-Bjørnen kan overtas av enkeltperson, bedrift eller interessegruppe

Indre Fosen formannskap vedtok i møte 4. juni 2019 at bjørnen som ble felt på Bergmyran høsten 2018, kan overtas av andre enn kommunen. 

Det er ønskelig at den utstoppet bjørnen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Bidrag gjennom kronerullingen kan betales tilbake. Eventuell gjenstående sum vil følge med til ny eier for å bidra til at formålet om utstopping gjennomføres.

Ta kontakt med kommunen for å melde interesse

 

Saksframlegg

Bjørn felt på Bergmyran høst 2018 - oppfølging

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Det skal annonseres at skinnet av bjørnen som ble felt på Bergmyran høsten 2018, kan overtas av enkeltperson, en bedrift eller en interessegruppe for utstopping.

2. Det er ønskelig at den utstoppet bjørnen er tilgjengelig for allmennheten.

3. Bidrag gjennom kronerullingen kan betales tilbake. Eventuell gjenstående sum vil følge med til ny eier for å bidra til at formålet om utstopping gjennomføres.

Saksutredning

Formannskapet i Indre Fosen kommune vedtok 24.01.19 følgende: Formannskapet utfordrer befolkningen/næringslivet i Indre Fosen til å bli med på en kronerulling for å få stoppet ut bjørnen som ble skutt på Bergmyran sommeren 2018. Om kronerullingen gir tilstrekkelige midler til utstopping blir bjørnen stoppet ut. Line Rosvold Abel tar ansvar for å administrere kronerullingen og utfordrer en person fra posisjonen for gjennomføring av kronerullingen. Kronerullingen har gitt et resultat på ca. kr. 8 000,-. I forhold til anslått kostnad mangler ca. kr. 70 000,- for å få stoppet ut bjørnen. Det er mulig at kostnaden kan reduseres noe.

Vurdering

Resultatet av kronerullingen tilsier at det ikke er tilstrekkelig interesse knyttet til utstopping av bjørnen som ble felt på Bergmyran høsten 2018, og at resultatet ikke forsvarer at kommunen stiller med resterende beløp. Indre Fosen kommune har allerede brukt betydelige ressurser i forbindelse med felling av bjørnen. Indre Fosen kommune har fortsatt eierskapet til bjørneskinnet. Henvendelser viser at det er en viss interesse for utstopping av bjørnen. Det er ønskelig at det etableres en interessegruppe som kan ta seg av bjørnen. Det foreslås at det annonseres at bjørneskinnet kan overtas for utstopping og at bjørnen blir tilgjengelig for allmennheten. De som har bidratt til kronerullingen, kan få sitt bidrag tilbakebetalt. Eventuell gjenstående restsum vil følge med over til ny eier for å bidra til at formålet om utstopping kan gjennomføres.

Protokoll

Behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Det skal annonseres at skinnet av bjørnen som ble felt på Bergmyran høsten 2018, kan overtas av enkeltperson, en bedrift eller en interessegruppe for utstopping. 2. Det er ønskelig at den utstoppet bjørnen er tilgjengelig for allmennheten. 3. Bidrag gjennom kronerullingen kan betales tilbake. Eventuell gjenstående sum vil følge med til ny eier for å bidra til at formålet om utstopping gjennomføres

Kontakt

Solli Tore
leder i Næringsavdelinga
E-post
Mobil 995 86 057
Fant du det du lette etter?