Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Besøksrestriksjoner i sykehjem: nye retningslinjer fra 4. mars

På grunn av at mange beboere og ansatte nå har fått koronavaksine, endres besøksrestriksjonene ved sykehjemmene i Indre Fosen. 

Restriksjonene gjelder for Rissa sykehjem, Leksvik sykehjem og Råkvåg aldershjem. Vi oppfordrer også andre omsorgsboliger til å praktisere det samme. 

Nytt fra og med 4. mars i Indre Fosen kommune: 

1.   Ingen begrensning på antall besøk i uka, eller hvor langt besøket kan vare. Men fremdeles kun 2 besøkende samtidig.

2.  Den besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer, først når både beboer og besøkende er fullvaksinert kan avstandsregelen oppheves. Fullvaksinert regnes en som 1 uke etter 2.dose. Hold god avstand, gjerne mer enn 2 meter til andre beboere og helsepersonell under besøk.

3. Beboerne kan tas med ut: Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så lenge dette er avtalt med avdelingen. Det gis sterk anbefaling om at beboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe eller lignende. Ved slike utflukter er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

4. Munnbind påbud for besøkende opphører

Følgende retningslinjer gjelder ved besøk:

 • Det er ikke tillatt å komme på besøk hvis en har symptomer på luftveisinfeksjon.
  Etter luftveisinfeksjon, må en ha vært symptomfri, i minst 24 timer, før en kan komme på besøk.
 • Alle besøk skal være avtalt på forhånd. (Det holder ikke å ringe med det samme en kommer på besøk.) Formiddagsbesøk avtales senest kvelden før.
 • Vi har ikke faste besøkstider, men vil helst ikke ha besøk før kl. 11 (kan gjøres unntak ved spesielle behov). Unntaket er Råkvåg aldershjem med besøkstid fra kl. 12 til 20
 • Ytterdøra vil fortsatt være stengt.
  I stedet for å ringe på døra, må besøkende ta kontakt på telefon direkte til den gruppa hvor beboer oppholder seg, så vil en av personalet komme å åpne døra.
 • Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen og før de forlater sykehjemmet. 
 • Alle besøkende må signere i besøksprotokoll, eller ved å bruke appen: Qrona.  Ved å signere, bekrefter den besøkende samtidig at vedkommende ikke har en kjent luftveisinfeksjon. 
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboerens rom. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer 
 • På grunn av smittefaren kan vi dessverre ikke spandere kaffe eller låne ut kopper.  

I spesielle tilfeller vil det fortsatt være mulig å gjøre individuelle tilpasninger.

For å unngå avbrytelser i stell/pasientkontakt, ønsker vi at telefoner for å avtale besøke skjer mellom kl. 11 og 12 formiddag eller 20-22 kveldstid. 

HUSK

 • God håndhygiene.
 • Ikke håndhils.
 • Unngå kyssing og klemming, hvis ikke du selv er fullvaksinert
 • Hold minst 1 meters avstand

Kontaktinfo sykehjem og aldershjem

Direktenummer Leksvik sykeheim:

Gruppe 1 :   94 87 83 58
Gruppe 2:    41 70 24 56
Gruppe 3:    41 70 24 92

Avdeling B:  41 70 24 94

Direktenummer Rissa sykehjem: 

Solsiden: 417 02 466  

Himmelblå: 417 02 468  

Svanen/Aktiv: 417 02 469  

Tunet: 417 02 467