Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bli med på digital workshop om oppvekstsektoren!

Klikk for stort bildeWorkshopen er nå stengt. 
Hvordan kan vi heve kvaliteten i skolen og samtidig redusere kostnadene? Vi ønsker dine innspill og ideer. På grunn av korona-situasjonen ble den fysiske workshopen i mars avlyst. Vi arrangerer isteden en digital workshop fram til 22. mai. For å kunne delta, må du se filmene under. 

Bakgrunnsinfo om temaet for workshop'en finner du her. 

Filmene og svar-knappene ligger nederst på denne siden

Slik fungerer den digitale workshopen

  • I perioden 11. til 22. mai 2020 kan du delta med dine ideer og innspill til oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune. 
  • Du får presentert fire tema i filmene på denne siden. De er alle viktige elementer som må tas med når vi skal planlegge oppvekstsektoren de kommende årene. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene. Men vi anbefaler at du ser alle filmene for å få et godt kunnskapsgrunnlag om utfordringene og mulighetene som årene framover gir. 
  • Hver film avsluttes med et spørsmål som vi ønsker at du svarer på. For å svare, må du trykke på knappen under filmen.  Det er én unik lenke per film/tema. Dette gjør at alle innspillene i etterkant kan hentes ut samlet, knyttet til det enkelte tema.  
  • Innspillene er anonyme.
  • Når workshopen avsluttes den 22. mai 2020, blir alle innspillene tatt med i den videre prosessen med utformingen av ulike modeller og tiltak.  

Introduksjon til filmene

Portrett av kommunaldirektør i Indre Fosen kommune, Vigdis Bolås. - Klikk for stort bilde

Kommunestyret i Indre Fosen har bestilt ei totalplan som administrasjonen skal legge fram for politikerne etter sommeren 2020. Totalplanen omfatter alle tjenestene som kommunen bidrar med overfor innbyggerne.

Indre Fosen kommune har vært driftet i to og et halvt år nå. Vi har skaffet oss en del erfaringer om dagens organisering og tjenestestruktur. Når vi løfter blikket og ser framover, så ser vi at befolkningssammensetningen endrer seg. Vi blir flere eldre, og dessverre så fødes det færre barn. Vi må tilpasse oss befolkningssammensetningen som vi ser framover. Og vi må holde oss innenfor de økonomiske rammene som vi har. Derfor utreder vi alt innenfor helse og omsorg, oppvekstområdet og alle øvrige kommunale tjenester. Men nå er det fokus på oppvekstområdet - og spesielt grunnskolene.

Medvirkning er viktig for kommunen. Ungdomsrådet har uttalt at de ønsker medvirkning på andre måter enn de tradisjonelle høringene og fysiske møter. Ungdommene mener at vi får flere innspill, også fra dem, ved å legge opp medvirkningen digitalt. Og på grunn av korona-situasjonen, kan vi ikke ha store fysiske møter nå, så vi inviterer nå til en annerledes innspill-prosess. 

Vi ønsker å høre fra alle som har mening om oppvekstområdet i kommunen vår nå. Vi setter pris på om du tar deg tid til å se filmene under. Og hvis du har ideer, tanker og innspill: svar på spørsmålene på slutten.

Hilsen Vigdis Bolås, kommunedirektør.

Se filmene og svar på spørsmålene her:

Oppvekst workshop

Tema 1: Økonomi og befolkningsutvikling i Indre Fosen kommune

Olve Molvik i KS Konsulent bryter ned tallene som legger rammene for skolene i årene framover. 
For teksting, trykk på tekst-ikonet (firkant) nederst i høyre hjørne. 

Du kan se powerpoint-presentasjonen fra filmen om økonomi og demografi her (PDF, 734 kB)

Svar på spørsmålet om økonomi og befolkningsutvikling her

Tema 2: Læring i skolen

For teksting, trykk på tekst-ikonet (firkant) nederst i høyre hjørne). 
Lasse Arntsen i KS Konsulent og Isak, Marthe og Sigurd fra Indre Fosen ungdomsråd snakker om kvalitet i undervisninga. 

Du kan se powerpoint-presentasjonen om fagfornyelsen, læring i skolen og spørreundersøkelse her (PDF, 683 kB)

Svar på spørsmålet om læring i skolen her

Tema 3: Trivsel og inkludering i skolen

For teksting, trykk på tekst-ikonet (firkant) nederst i høyre hjørne). 
Lasse Arntsen i KS Konsulent og Isak, Marthe og Sigurd fra Indre Fosen ungdomsråd snakker om trivsel og inkludering i skolen. 

Se powerpoint-presentasjonen som presenteres i filmen her.  (PDF, 607 kB)

Svar på spørsmålet om trivsel og inkludering her

Tema 4: De gode hjelperne

For teksting, trykk på tekst-ikonet (firkant) nederst i høyre hjørne). 
Lasse Arntsen i KS Konsulent og Isak, Marthe og Sigurd fra Indre Fosen ungdomsråd snakker om "de gode hjelperne".

For å se powerpoint-presentasjonen om dette temaet, trykk her.  (PDF, 506 kB)

Svar på spørsmålet om de gode hjelperne her ​​​​​​​

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940