Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bygging av nye Vanvikan barnehage: invitasjon til dialogmøte før anbudskonkurranse

Indre Fosen kommune inviterer til dialog med firma som er interessert i å være med og bygge en barnehage med klimavennlige løsninger. Vi ønsker også å invitere utbyggere som kan være interessert i å bygge boliger i nærheten av barnehagen.

Indre Fosen kommune planlegger bygging av Vanvikan barnehage. Barnehagen vil være et nybygg på ca 1 000 m2 som skal inneholde 72 ekvivalenter fordelt på 4 avdelinger.
Arealet for barnehagen er definert i kommunedelplanen. Barnehagens areal er definert som BOP4 i plankart og bestemmelser.

Inviterer til dialogmøte: påmeldingsfrist 19. februar

Indre Fosen kommune ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransen. Kommunen er åpen for å gjennomføre utbyggingen på andre måter enn i dag, og ønsker innspill på måter å gjøre dette. I denne anledning inviterer vi til dialogkonferanse i forkant av
anskaffelsen av Vanvikan barnehage:

Sted: Museet kystens arv, Stadsbygd
Dato: 25. februar
Tid: 09.00 – 15.00

Det vil bli servert enkel lunsj. Konferansen vil foregå på norsk.
Påmelding gjøres per e-post til knut.solberg@prosjektstyring.no innen 19. februar 2020.
Det tillates maksimalt to personer fra hvert firma.
På dialogkonferansen vil Indre Fosen kommune ta opp temaene nedenfor:
• presentasjon av Indre Fosen kommune
• beskrivelse av pedagogikk og forventede løsninger
• beskrivelse av forventninger i forhold til klima og miljø
• beskrivelse av drift sine forventninger til bygget
• muligheter for utbyggere
• anskaffelsesprosessen og prosjektgjennomføring

Etter gjennomgang av temaer vil det bli en til en dialogmøter med de som ønsker det. Det vil bli delt inn i forskjellige fagsoner for teknisk, barnehage, utbyggere, anskaffelser. Disse sonene vil være betjent med fagpersonell fra kommunen.

Informasjonen som Indre Fosen kommune mottar under dialogmøtene vil bli behandlet konfidensielt, og vil kun bli benyttet internt hos kommunen.
Ideer som presenteres kan av kommunen, etter avtale, bli benyttet i konkurransegrunnlag i forbindelse med utlysning av konkurransen. Vi er underlagt offentlighetsloven, og alle innspill vil bli behandlet i tråd med regelverket.

Klimavennlig bygg

Barnehagen skal bygges med klimavennlige løsninger. Indre Fosen kommune har følgende ambisjoner for klima og miljø:

  • klima og miljøvennlig materialbruk i hele byggets levetid og ved avhending
  • inneklima med fokus på barns helse
  • reduserte CO2-utslipp/energibruk i byggefasen og driften av bygget
  • innovative tekniske løsninger
  • kildesorteringsgrad på 95% i byggefasen
  • minimal avfallsproduksjon underveis i byggingen og ved drift av bygningen

Boligutbygging

Kommunen åpner også for å se på muligheter for å kombinere området BOP4, B2 og B3 som felles barnehage og boligområde. Til dette ønsker vi å komme i kontakt med potensielle utbyggere som kan ivareta boligbyggingen og samtidig ha en tett dialog med Indre Fosen kommune som skal bygge Vanvikan barnehage.
Kommunen er åpen for å gjennomføre utbyggingen på andre måter enn i dag, og ønsker innspill på måter å gjøre dette.