Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Corona virus information in other languages

Information in English from the Norwegian health authorities

 https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/
 https://helsenorge.no/other-languages/english 

Download information and watch videos in 24 languages

Norwegian institute of public health: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/?fbclid=IwAR0SfkWLvfpMA12dJKqX7e-fzqt6vmCslFQadOHeVHa1Ec27sddcH7Wvri4

Videos from Norwegian broadcast NRK in other languages

Indre Fosen kommune's information in other languages

Indre Fosen kommune’s website www.indrefosen.kommune.no can be translated into a number of languages using Google translate. If you are on a PC, you will find the language button on the right side of the page (flag icon). If you're using a mobile phone or tablet, you'll find the translate button at the bottom of the page under "SNARVEIER" - translate.

Tilskudd til informasjonstiltak

Frivillge organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Non-governmental organizations can apply for grants to disseminate the government's information about the corona virus to the immigrant population in the municipalities.

Klikk for stort bilde