Det innføres kokepåbud i Hasselvika og Fevåg

OPPDATERT 14.12: Kokepåbudet oppheves. 

Det gjennomføres service på Hasselvika vannbehandlingsanlegg, og fra 6.12 kl. 09.00 innføres det derfor kokepåbud til alle kommunale vannabonnenter i Hasselvika og Fevåg-området.

Det er sendt ut beskjed på SMS til alle berørte innbyggere, og påbudet gjelder fram til du mottar beskjed fra kommunen om at det oppheves. 

Et kokepåbud betyr at du må fosskoke alt springvann i 1 minutt før du kan bruke det til mat og drikke. Les flere råd om kokepåbud på FHI sine nettsider. 

Råd om kokepåbud

Kommunen vil plassere ut vanntanker med drikkevann ved kjøkkenet på Unicare og Fevåg Barnehage. 

Kartutsnitt

Området som er merket i blått på kartet viser hvor kokepåbudet gjelder. 

kartutsnitt av område i Hasselvika og Fevåg med kokepåbud - Klikk for stort bilde