Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage, Indre Fosen kommune

På vegne av Indre Fosen kommune og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage. Planområdet omfatter deler av gbnr. 315/1 og 335/3 (fylkesveg 755).

Indre Fosen kommune er tiltakshaver for detaljreguleringsplanen. Multiconsult er plankonsulent.


Planområdet

Planområdet ligger ca. 800 meter vest for Vanvikan sentrum i Indre Fosen kommune. Nord for planområdet går fylkesveg 755. Planområdet som varsles er ca. 12 dekar, og er vist på kartutsnittet på neste side. Planområdet består av lauvskog, og ligger i en sør-vendt helling nord for Arnfjæra. Det går en landbruksveg gjennom planområdet.

Les hele varselet her (PDF, 656 kB)

Klikk for stort bilde