Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ekstremværet Gyda

Indre Fosen kommune er i beredskap i forbindelse med uværet som herjer. 

Kraftige vindkast søndag 16. januar: Det ventes kraftig vind i Midt-Norge søndag 16. januar. Politiet ber innbyggere i Trøndelag om å holde seg innendørs søndag ettermiddag og kveld. Fest løse gjenstander på forhånd.

Fare for flom, jord- og snøskredsituasjon

Følg med på status og følg rådene til egen sikkerhet på varsom.no og yr.no.

Indre Fosen kommune har gjort forberedelser og er i beredskap. Vi forsøker å løse problemer som oppstår så raskt som mulig. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller ved fare for liv og helse, ring nødetatene

 • Brann og redning 110
 • Politi 112
 • Medisinsk nødhjelp/ambulanse 113

Kontakt kommunen om du oppdager situasjoner som kan føre til ødeleggelser på bygninger, vei og annen infrastruktur

Ring ingeniørvakt 915 15 115 og gi beskjed. Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer nevnt over. 

Vei- og trafikkproblemer

Se 175.no for oversikt. For ferge og hurtigbåt: https://www.fosennamsos.no/

Kommunale veier med begrenset fremkommelighet

Tronvikveien og Myrmoveien har begrenset fremkommelighet 

Fredag 14. januar  kl 13 vil Tronvikveien er åpen for trafikk, men med redusert framkommelighet. 

Andre kommunale veier med begrenset framkommelighet:  Bjørktrøveien, Roliveien, Hellåsveien, Ramdalsveien, Skjettnedalsveien, Karetveien

Stengte veier i Trøndelag (per 14. januar kl 09.00, kilde: Statsforvalteren i Trøndelag)

MERK: Oppdatering skjer fortløpende. Se Trafikkinformasjon | Statens vegvesen (175.no) 

 • E14 stengt mellom Stjørdal og Meråker pga. flere oversvømmelser. MERK: Det er åpnet for utrykningskjøretøy mellom Meråker og Stjørdal. 
 • E39 stengt mellom Vinjeøra og Stormyra på grunn av oversvømmelse.  
 • Fv. 6330 stengt mellom Almås – Sela pga. vanskelige kjøreforhold 
 • Fv. 720 stengt mellom Verrabotn og Follafoss pga. vanskelige kjøreforhold. 
 • Fv. 6674 stengt ved Jonsvatnet pga. overvann, mellom krysset Øvre Jervan og krysset Jervan vest. 
 • Fv. 714 Orkland, Åstfjordbrua mot Hitra stengt pga. mye vind. 
 • Fv. 714 Hitra, Dolmsundbrua stengt pga. sterk vind. 
 • Fv. 6734 Fosen, ferjesambandet Dypfest – Tarva innstilt pga. dårlig vær. (Unntatt kl 13:30 og 14:10) 
 • Fv 6172 Rindal, oversvømmelse 
 • Fv 6838 Indre Fosen, oversvømmelse 
 • Fv 6402 Garten –Storfosna –Leka -Værnes innstilt pga uvær 
 • Fv 6422 Garten-Storfosna-Leksa-Værnes innstilt pga uvær 
 • Fv 6578 Valdøyan steinras 
 • Fv 6358 Grova oversvømmelse 
 • Fv 65 Garberg, Orkland 
 • Fv 6646 Onsøya steinras 
 • Fv 65 Bolmebrua i Rindal, oversvømmelse 
 • FV6502 Meldal - Storås. Stengt Jordskred. 
 • FV773 Steinfjellet: Stengt. Uvær. 
 • FV6506 Stene, Orkland. Stengt. 
 • Fv 27 Venabygdsfjellet Stengt Ny oppdatering i morgen 14.01 kl 12:00 
 • FV714 Vettasraumen Bru: Stengt til 19:00 pga opp grusing av omkjøringsveg. 
 • K 401 ved kommunegrensa er vegen stengt. Skilting er utført. Hvor er dette? Emilie) 
 • Fv 6808 Holanvegen Stengt for tunge grunnet å spare vegen grunnet E14 er stengt. 
 • Fv 6816 Langsteindalen Stengt for tunge grunnet å spare vegen grunnet E14 er stengt. 
 • Fv 6576 Krokstadbakken, stengt flom / for liten stikkrenne.  
 • FV705 STENGT. 
 • Fv6546 Hestdalen stengt. uvær 

Riksveger Trøndelag: 

 • E6 Dovrefjell stengt pga uvær i natt – ny vurdering kl 12
 • E39 mellom Høgkjølen og x FV 680 Stormyra ble åpnet ved midnatt, dette betyr fri veg mellom Orkanger og Kyrksæterøra. Noe mindre arbeid pågår.
 • E14 Meråker – Storlien kunne åpne seint i går kveld etter at vannmassene gikk tilbake og vi hadde en periode åpen veg fra Meråker mot Åre/Østersund, men pga uvær over fjellet, så ble både E14 og 322 stengt på svensk side i natt. Det er meldt kuling med stormkast og snø utover dagen så vi vet lite om mulighetene for når svenskene kommer til å åpne sine veger.
 • Byggherrepersonell fra oss og geolog er på veg både til E14 Stjørdal – Meråker og E39 Vinjeøra for undersøkelse av forhold og vurdering av tiltak så snart det er dagslys. Forventer at E39 kan avklares raskt mht. oppstart anlegg så snart som mulig, men for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta å bygge ny vegkropp enda. Arbeidet vil uansett ha svært høy prioritet og intensitet. For E14 Meråker – Storlien blir befaringen felles med entreprenør, der vi først må få oversikt , vurdering av geolog og registrering av skader. Der etter kan vi gå over til planlegging av åpning og målet er åpning så snart vegen er kjørbar og det er vurdert som trygt å ferdes. Vegbanen er imidlertid fortsatt ikke helt fri for vann alle steder, men det jobbes med løsninger. Har spesielt fokus på fremkommelighet til nødetater.
 • Nord i Trøndelag er det normal vinterdrift.
 • E6 ved Klett er alle underganger nå tom for vann. 
 • Viderefører ekstra patruljering på E6 og E14 i dag.

Sund-Bradden-prosjektet

Noen innbyggere har uttrykt bekymring om veiprosjektet Sund-Bradden og spurt om uværet gir fare for kvikkleierras. Kvikkleire påvirkes ikke av nedbør så lenge det ikke er bekker eller elver i nærheten som lager erosjon. Det er ingen bekker eller elver i området der det graves nå. Entreprenøren har folk ute som følger med hele tiden. I tillegg er det i forbindelse med veiprosjektet gjort terrengtiltak som har stabilisert området mer enn det var før og dermed redusert faren for kvikkleireras, ifølge Trøndelag fylkeskommune.