Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forsinkelse i fakturering fra kommunen

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut 5. og 6. juli, med forfall 20. august og 21. august. 

Betaling av avgifter  - Klikk for stort bilde Pexels

Kommunene på Fosen oppgraderer sitt økonomisystem, og på grunn av dette vil ikke Indre Fosen kommune få fakturert som normalt. Første fakturering i nytt økonomisystem vil skje i løpet av juni og juli. 

I juni ble følgende tjenester fakturert:

  • Husleie kommunale boliger: Leietakere får to fakturaer i juni (mai og juni)
  • Barnehage: To faktura sendes ut i juni (mai og juni)
  • SFO: To faktura sendes ut i juni (mai og juni)

Faktura som kommer i juli:

  • Kulturskole
  • Helsetjenester: (praktisk bistand, fysioterapi, matombringing, fullkost, trygghetsalarm, korttidsopphold, dagsenter og egenandel for langtidsopphold)
  • Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Har du spørsmål i forbindelse med dette kan du ta kontakt med sentralbordet på tlf 74 85 51 00. Du kan også henvende deg via vårt kontaktskjema