Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fortsatt sperringer ved skredet i Leksvik

Informasjonsmøte på evakueringssenteret i Leksvik 22juni med konstituert lensmann Hallgeir Stjern, ordfører Steinar Saghaug og  operativ leder Mads Johnsen i NVE Midt-Norge. - Klikk for stort bilde Det er fortsatt viktig at ingen beveger seg nær raskanten. Alle må forholde seg til de sperringene som er satt opp. Se NVEs status etter grunnundersøkelsene i Leksvik her

(Sist oppdatert tirsdag 18. september kl. 13:00)

Kommunen venter fortsatt på den endelige rapporten fra NVE. Vi venter også på anbefaling fra kommunens geotekniske konsulent som skal gi råd om hva som bør/må gjøres for at skredområdet skal kunne frigis helt, dvs. brukes som før skredet gikk. Når vi får disse dokumentene vil vi gi oppdatert informasjon til både berørte grunneiere, innbyggere generelt og politikere.

Sperringen av skredområdet er ikke opphevet. Vi har fått beskjed om at noen sperringer har blitt fjernet, og vi forsøker vi å sette opp nye. Vi har dessverre ikke mulighet til å følge opp dette daglig og ber om hjelp til å respektere forbudet.

Siri Vannebo
arealsjef

 

Fredag 13. juli kl. 12.52:
Etter fellesferien skal Indre Fosen kommune, etter råd fra NVE og geoteknisk konsulent, beslutte omfanget av videre undersøkelser av det avsperrede området i kommunens regi. Vi kan foreløpig ikke si noe om framdrift eller tidspunkt for endelig avklaring rundt dette.

 

Les NVEs status etter grunnundersøkelsene i Leksvik her. 

 

Ferdsel langs skredkantene frarådes fremdeles på det sterkeste. NVE oppfordrer lokalbefolkningen til særlig å gjøre turister oppmerksom på faren da de ikke nødvendigvis har samme informasjon som innbyggerne i området. 

Lørdag 23. juni ble evakueringen ved Kroveien, Kroflata og deler av Hjelopveien er opphevet. Veien øst for Hjelopveien nummer 88 var fortsatt stengt fram til NVE med sikkerhet kunne si at veien var trygg. Tirsdag 26. juni ble også denne veien åpnet. Totalt var 35 husstander med til sammen 102 personer evakuert mellom onsdag 21. juni og lørdag 23. juni. 

Ferdsel og opphold i nærheten av skredkantene

Ved kantene av skredet, både om sørvest og nordøst, samt langs hele skredområdet, vil stabiliteten lokalt være anstrengt. Det tilrådes derfor at disse områdene holdes avstengt inntil det gjøres nærmere vurderinger av stabiliteten.

Hjelopveien

Veien er åpnet, men ferdsel og opphold i områdene ved skredkantene frarådes, les mer i statusrapporten fra NVE. 

Fjordbo (Hjelopen)

NVE råder kommunen om at stabiliteten av området rundt Fjordbo vurderes og utredes av geoteknisk konsulent før det tillates drift og opphold her, les mer i statusrapporten fra NVE. 

Hjelopen (dyrkamark)

Området fra Hjelopveien og ned mot skredkanten må betraktes som usikkert, og ferdsel og opphold må unngås, les mer i statusrapporten fra NVE. 

Fjæravollen (fritidsbolig)

Området betraktes som skredutsatt før nærmere vurderinger gjennomføres . NVE anbefaler ikke ferdsel og opphold i området, les mer i statusrapporten fra NVE. 
 

Media

For mediehenvendelser, ring ordfører Steinar Saghaug på telefon 400 06 001. Ordføreren kan orientere om hva kommunens kriseledelse gjør. For spørsmål om selve hendelsen, se politiets informasjon: https://mobile.twitter.com/PolitiTrondelag eller ring 02800.


 

 

Tidligere oppdateringer:

Om skredet

Fra NVEs sider 23. juni: Boringene mellom sjøen og bebyggelsen ved Kroa og Kroaveien viser stabile grunnmasser uten innslag av kvikkleire. NVE fastslår dermed at bebyggelsen står på sikker grunn med tanke på skredfare fra sjøen. 

I går ble det foretatt en ny skanning av sjøbunnen i skredgropa, som viser at det ikke er registert nye bevegelser i kantene på skredet. Det er nå gått tre døgn siden skredet ble utløst uten at skredgropa har økt i omfang.  Sannsynligheten for utvidelse av skredgropa er derfor betraktelig redusert. For å øke forståelsen for hvordan skredet har utviklet seg ønsker NVE å foreta flere grunnboringer fra båt utover i neste uke.  Bebyggelsen vil ikke være truet av en eventuell utvidelse av skredkantene.  Det må forventes noe nedfall av masse fra skredkantene i tiden fremover så det anbefales fortsatt å holde avstand til disse.

Ut fra analyser av bunnkart før og etter skredet har NVE grovt anslått skredets volum til å være 300 - 400 000 m3.  Skredet har løsnet en flate på 60 - 70 000 m2, tilsvarende arealet av ca. 10 fotballbaner.  Estimatene er noe usikre.

Bunnkartleggingen viser at skredet består av flere lokale skredgroper langs strandsonen.  Vurderingene per i dag tyder på at det er sammenheng mellom disse skredgropene.

Se kart som viser en grov tolkning av skredkantene her. 

 

Evakuering

23. juni: Posten  vil bli levert til beboere på mandag 25. juni som vanlig.

21. juni kl. 16.12: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen av Kroaområdet i Leksvik inntil videre. Oppdatert informasjon kommer lørdag 23. juni kl. 14.

21. juni: Har du behov for å hente ut livsnødvendige medisiner og materiell fra hjemmet ditt i det evakuerte området? Ta kontakt med vaktpostene. Politiet åpner opp for at dette kan hentes fra torsdag 21. juni, kl. 17 og utover kvelden.

21. juni: Dusjer er åpnet ved Leksvik idrettshall for de som er evakuert fra boligene sine. 

21. juni: Har du behov for assistanse eller noen å snakke med? Kontakt psykososialt team ved Tove Penna Steen på tlf. 414 58 948.

20. juni (evakuering): Politiet har evakuert hele Kroa-området. Politiet ga direkte beskjed til personene som måtte evakuere. Kl. 16.00 bekreftet politiet at 35 boliger er evakuert. Kommunen startet forberedelsene med evakuering fra Leksvik helsetun. Forberedelsene ble avsluttet etter kort tid, da området ved helsetunet er sikkert, i følge geoteknikere og politi.

20. juni (veistenging): Det er veien ned mot Kroa i Leksvik som er stengt. Fylkesvei 755 er åpen.

Evakueringssenteret

21. juni kl 18.30: Evakueringssenteret stengte kl. 19.00 torsdag. Alle evakuerte er tatt hånd om. Kommunen vurderer fortløpende om evakueringssenteret i Feraveien 1 (forsamlingshuset) åpnes igjen.

 
Kartpunkt forsamlingshuset: https://goo.gl/maps/wKPCMCboLi52

Skole og barnehage

21. juni, kl 18.00: Behov for SFO etter skoledagens slutt fredag? Skolen stenger fredag kl. 11.40, men elever som er berørt av evakueringen får være på skolefritidsordningen etter skoleslutt. Foreldre bes kontakte skolen ved behov for SFO.

21. juni: Skole og barnehager fungerer som normalt igjen i dag, torsdag, men barna som er berørt av evakueringen må etter skoletid hentes av foreldrene sine inntil videre beskjed blir gitt.

20.juni: Elever ved Testmann Minne skole som er berørt av evakueringen, fikk onsdag formiddag beskjed om å ikke dra hjem fra skolen. Helsesøster Anne Marie Elverum i kommunens psykososialt kriseteam var på Testmann Minne sammen med elevene. Foreldrene til barn som måtte være igjen på skolen, fikk beskjed. Steinvegen barnehage, Leksvik barnehage og Tuppen og Lillemor barnehage informerte foreldre til barn som er berørt av evakueringen. Leksvik videregående skole informerte sine elever via SMS.

Pressekonferanser og informasjonsmøter

23. juni: Se opptaket fra pressekonferansen og folkemøtet 23. juni på Fosna-Folket.no 

23. juni: Pressemelding fra Indre Fosen kommune 23. juni kl. 16.00

22. juni: Pressekonferanse og informasjonsmøte lørdag 23. juni. Lørdag 23. juni, kl. 14.00 holder NVE, politiet og kommunen kombinert pressekonferanse og åpent informasjonsmøte. Sted: Leksvik kultursal, sentrumsgården i Leksvik.

21. juni, kl. 16.15: Politiet, NVE og kommunen arrangerer et informasjonsmøte kl. 17.00 torsdag 21. juni på forsamlingshuset i Feraveien 1. Vi oppfordrer de evakuerte til å komme på dette møtet. Dersom du ikke får til å komme kl. 17, vil du uansett få informasjon ved å møte på forsamlingshuset utover ettermiddagen og kvelden. Her vil vi blant annet orientere om tilbud om overnatting og matservering. Representanter for kommunens psykososiale kriseteam vil også være tilstede.

NVE, politiet og kommunen kalte inn til pressekonferanse på kommunehuset i Leksvik, kl. 16 torsdag 21. juni der de orienterte om situasjonen. 

Generelt

20. juni, kl 13.40: Kommunen har satt krisestab etter at det gikk et jordras i Hjelopveien i Leksvik. Rådmannen ga beskjed om å samle kriseledelsen kl 12.37.

 

 

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.