Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forvaltningsplan for Kammen og Kalddalen naturreservat

Statsforvalteren i Trøndelag har laget en forvaltningsplan for Kammen og Kalddalen naturreservat. Naturreservatet ligger i både Indre Fosen og Inderøy kommuner og er et område på 715 daa langs fjorden. Området består av lavlandsskog i såkalt sørboreal sone, med gammel skog og naturskog i naturlig dynamikk. Området har høy treslagsvariasjon og en rik og variert karplantevegetasjon. Forvaltningsplanene skal sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak. Forvaltningsplanen definerer også mål for forvaltningen av verneområdet.

Dersom du er interessert i mer informasjon finner du det her: Se - VV00003348 - FPNV (Forvaltnings planer for nett) (naturbase.no)