Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Har du bestilt vannmåler?

Installasjonen starter uke uke 3. 

Alle som har bestilt installasjon av vannmåler i 2018, vil fra 1.januar 2019 bli fakturert forbruket sitt ut ifra vannmåler, i tillegg til abonnementsavgift og vannmålerleie

Se prisliste her.

Installasjonen forsinket

I desember 2018 fikk alle som har bestilt vannmåler fra Indre Fosen kommune et brev om at installasjon ville bli påbegynt i desember 2018 av Tung Rør AS. Av forskjellige årsaker kunne kommunens leverandør av vannmålere ikke levere disse i desember. Nå har vannmålere kommet til Tung Rør AS og de vil starte montering i uke 3/2019.

Fakturering

Alle som har bestilt installasjon av vannmåler i 2018, vil fra 1.januar 2019 bli fakturert forbruket sitt etter vannmåler.

Installasjon av vannmålere

Det er Tung Rør AS som vil montere vannmålerne. De tar kontakt med deg som har bestilt vannmåler, for å avtale tid for montering. Indre Fosen kommune dekker kostnadene for vannmåler, rørdeler og timene som Tung Rør AS bruker for å montere vannmåleren. Rørleggeren vil gjøre en før- og etterkontroll av vanninntaket forbindelse med monteringen. Du vil få tilsendt kontrollskjemaene fra kommunen etter at vannmåleren er montert.

I 2007 ble teknisk forskrift (TEK10) vedtatt. TEK10 stiller krav til hvordan vanninntaket i en bygning (næringsbygg, bolig, fritidsbolig) skal settes opp. Hvis vanninntaket i bygningen ikke er satt opp i samsvar med TEK10, må Tung Rør AS gjøre utbedringer for å kunne montere vannmåleren. De har ikke lov til å montere vannmålere i bygninger som ikke oppfyller lovkravene. Hvis Tung Rør AS må gjøre utbedringer, er det huseier som må dekke disse kostnadene.

Rørleggeren vil gjennomføre før- og etterkontroll Når rørleggeren fra Tung Rør AS kommer for å montere vannmåler, vil han først gjøre en kontroll. Hvis kontrollen viser at det må gjøres utbedringer for at rørleggeren skal kunne montere vannmåler, vil du som huseier informeres om det. Huseier må da ta stilling til om utbedringene skal gjennomføres. Hvis du ikke ønsker utbedringene, vil ikke Tung Rør AS montere måleren.

Fant du det du lette etter?