Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Indre Fosen kommune

Formålet med saken er å få nåværende godtgjøringsregler over i forskrifts form. Høringsfristen er 14. november 2020. 

Les forslaget til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder Indre Fosen kommune  (PDF, 93 kB)

5.11.2019 ble det i sak 104/2019 vedtatt revidering av reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune. Godtgjøringene for inneværende kommunestyreperiode ble vedtatt som et reglement, og ikke som en forskrift slik det skulle vært. Saken handler ikke om godtgjøringens nivå, og det forslås ingen realitetsendringer. Formålet med saken er å få nåværende godtgjøringsregler over i forskrifts form.


Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019, krever at kommunestyret eller fylkestinget skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8- 10).

Send innspill innen 14. november

Via vårt kontaktskjema eller som ordinær post til 
Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

I møte 14. oktober 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre:

1. Indre Fosen kommune legger godtgjøringsreglement, vedtatt av kommunestyret 5.11.2019, til grunn som forslag til forskrift for godtgjøring av folkevalgte i Indre Fosen kommune.
2. Kommunestyret vedtar å legge ut forslag til Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Indre Fosen kommune på høring i henhold til forvaltningsloven § 37. Høringsfristen settes til 14. november 2020.
3. Høringsuttalelser skal meddeles skriftlig til Indre Fosen kommune.

Les saksframlegget  (PDF, 166 kB)