Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg Vanvikan

Høringsfrist 15. juli: Arealutvalget Indre Fosen kommune har i møte 25.05.2021, sak 37/21, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg Vanvikan ut på høring og offentlig ettersyn.

PlanID. 50542021003

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt kommunalt renseanlegg ved LIV-bygget, i tråd med overordnet plan. Fremtidig renseanlegg vil redusere utslipp og forurensning til ytre miljø.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Renseanlegg Vanvikan
Tittel Publisert Type
0. Særutskrift arealutvalget 25.05.21

Særutskrift

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Særutskrift arealutvalget 25.05.21.pdf
1. Plankart_A1_VN2-A3-L

Plankart

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Plankart_A1_VN2-A3-L.pdf
2. Planbestemmelser_210507

Planbestemmelser

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser_210507.pdf
3. Planbeskrivelse_210507

Planbeskrivelse

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbeskrivelse_210507.pdf
4. Vedlegg 1 - ROS-analyse_210507

Risiko- og sårbarhetsanalyse

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Vedlegg 1 - ROS-analyse_210507.pdf
5. Vedlegg 2 - Merknader_210507

Merknader

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Vedlegg 2 - Merknader_210507.pdf
6. Vedlegg 3 - Grunnforhold_210507

Grunnforhold

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Vedlegg 3 - Grunnforhold_210507.pdf
7. Vedlegg 4 - Skredfareutredning_210507

Skredfareutredning

26.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Vedlegg 4 - Skredfareutredning_210507.pdf

 

Gjeldende reguleringsplaner kan lastes ned fra kommunens planregister https://kart.fosen.net/5054WebPlan/

 

Skriftlige innspill og merknader kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa