Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvilke opplysninger går kommunen ut med i forbindelse med smittetilfeller i kommunen?

Både journalister og innbyggere ønsker gjerne å vite mer enn det kommunen informerer om i nyhetsoppdateringene i forbindelse med koronapandemien. Her forklarer vi i kriseledelsen hvordan vi vurderer hva vi skal offentliggjøre når vi har smittetilfeller i Indre Fosen kommune. 

Prinsipper for kommunikasjon i kriser

Innbyggernes behov for informasjon

Enkeltpersoners rett på privatliv og vern av personlige helseopplysninger

Bestill koronatest om du er usikker

Prinsipper for kommunikasjon i kriser

I Indre Fosen kommunes beredskapsplan står det at vi skal være åpen og tydelig når vi kommuniserer med publikum under kriser. I praksis betyr det at vi skal være proaktiv i informasjonen vi går ut med og dele så mye som mulig av det vi vet til enhver tid. Vi publiserer nyheter om smittetilfeller og utbrudd så raskt vi kan. Vi forsøker også å formulere oss klart og konkret, slik at vi ikke skaper misforståelser. 

Innbyggernes behov for å vite noe om den lokale smittesituasjonen

Antallet smittede og smittespredning gir oss en pekepinn på hvor forsiktige befolkningen må være og hvilke hensyn de må ta. Innbyggerne har også behov for å se hvordan lokale myndigheter håndterer smittesituasjonen, spesielt ved lokale utbrudd. Vi vil da gi så mange opplysninger som mulig for at innbyggerne skal få et godt grunnlag for å vurdere sin egen risiko for smitte. Hvilke opplysninger det er, avhenge av situasjonen. Det kan f.eks. være relevant å nevne navnet på en butikk for at kunder der skal være oppmerksom på smittefare. 

Enkeltpersoners rett på privatliv og vern av personlige helseopplysninger

I andre tilfeller velger vi å ikke nevne navn på bedrifter, fordi en slik opplysning kan bidra til å identifisere hvem som er smittet og deres nærkontakter. Å være smittet av koronavirus er en helseopplysning, og dermed skal kommunen ha en svært god grunn til å bidra med informasjon som kan føre til at vedkommende identifiseres.

Det må foreligge et berettiget behov som veier tyngre enn behovet for vern av privatlivet dersom Indre Fosen kommune skal gå ut offentlig med smitteopplysninger. Opplysningene skal ikke gå lengre enn det som er nødvendig for formålet. Det er ikke bare og navn og adresse som kan identifisere en enkeltperson. I små lokalsamfunn som våre kan summen av opplysninger som bosted, arbeidsplass o.l. være nok til at folk skjønner hvem det er snakk om.

At enkeltpersoner selv, evt. sammen med arbeidsgiver deler opplysninger med andre, gir ikke kommunen automatisk rett til å gjøre det samme. At mange innbyggere får kjennskap til identiteten gjennom andre kilder, betyr heller ikke at kommunen kan publisere det samme som offentlig informasjon. Hvis kommunen bidrar til å identifisere personer og miljøer hver kan vi har smittetilfeller, kan det dessuten føre til at folk lar være å teste seg. 

Selv om vi er i en pandemi der helsetilstanden til én person kan påvirke mange, er det likevel svært viktig for oss som kommune å beskytte våre innbyggeres rett til privatliv. Alle som får påvist smitte eller som settes i karantene, skal være trygg på at smittesporingsteamet og helsetjenesten ellers har taushetsplikt. Smittevernlegen identifiserer heller ikke pasienter i møte med kriseledelsen.

Bestill koronatest om du er usikker

Hvis du har symptomer på koronavirus, eller du mistenker at du kan være smittet, ring legekontoret for å avtale eventuell testing: tlf 41 70 24 00. Koronatesten er gratis. 5. januar åpner vi også for å bestille time til test via nettet. 

De som defineres som nærkontakt til en smittet, kontaktes av kommunen.