Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvilke rutiner gjelder for oppheving av isolasjon?

Når en person får påvist koronavirus, følger Indre Fosen kommune de nasjonale rutinene for isolasjon og karantene. Det er viktig å presisere at det er mange ulike faktorer som spiller inn. Karantene og isolasjon blir derfor avgjort av smittevernlegen i hvert enkelt tilfelle.

For info om ulike kategorier karantene, se Hvilke rutiner gjelder for isolasjon og karantene?

Personer som er isolert hjemme kan avslutte isoleringen når det er gått 10 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 24 timer.

Noen innbyggere reagerer på at det ikke kreves negativ test for å avslutte isolering. Påvisning av virus ved testing i sykdomsforløpet sier ingenting om smittsomheten. Ved mildt forløp er man ikke smittsom 10 dager etter symptomdebut. Testmetoden vi bruker vil fange opp virusrester lenge etter at infeksjonen er overstått.

Flere vil etter opphevd isolasjon fortsatt ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand. 

Les mer om rutinene på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/opphevelse-av-isolasjon/

* feberfri uten bruk av febernedsettende preparater.

Se også følgende artikler på helsenorge.no:

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon