Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Hvorfor er koronastatistikken i avisa forskjellig fra kommunens hjemmeside?

Illustrasjon av virus - Klikk for stort bildeKommunen har fått henvendelser fra innbyggere som lurer på hvorfor antallet koronasmittede i Indre Fosen er høyere i avisenes statistikk enn på kommunens oversikt. Ulikheten skyldes at avisene bruker statistikk basert på folkeregistrert adresse istedenfor bo/oppholds-adresse som kommunen forholder seg til. 

Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som f.eks. VG og Adresseavisen henter sine tall fra, kobler smittetilfeller til folkeregistrerte adresser.  Det vil si at personer som bor og tester seg i andre kommuner, men er folkeregistrert i Indre Fosen kommune, telles med i statistikken for Indre Fosen kommune. Antallet positive i Indre Fosen vil dermed være høyere på MSIS-statistikk enn det vi teller med i oversikten på Indre Fosen kommunes hjemmeside.

Hvorfor bruker ikke kommunen folkeregistrert adresse i statistikken?

Indre Fosen kommune oppgir tall over personer som enten testes her eller oppholder seg her. Det er disse tilfellene som er relevant for smittesituasjonen lokalt. At en person er folkeregistrert her har ingen betydning for utbredelsen av smitte i Indre Fosen kommune med mindre vedkommende har oppholdt seg her eller vært i kontakt med noen som bor her i den perioden personen anses å være smittsom. Hvis smittesporingsteamet der personen testes finner ut at vedkommende har nærkontakter i vår kommune, vil Indre Fosen kommunes helsetjeneste bli kontaktet for videre oppfølging. Les mer om statistikk-forskjellen på vg.no

Hvis en person tester positivt på koronavirus, vil vedkommende få medisinsk oppfølging ut fra symptombildet og hvor i landet pasienten befinner seg. Lokal helsetjeneste der den smittede bor kan ta på seg oppfølgingen, men kan også be personens fastlege i hjemkommunen om å ta seg av videre oppfølgning hvis dette er egnet. Oppfølging fra fastlege i hjemkommune vil være i form av telefon-/videokonsultasjon. Ved behov for tilsyn og undersøkelse, så blir dette organisert sammen med den lokale helsetjenesten der personen oppholder seg.