Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Influensavaksine

Influensavaksine er tilgjengelig for definerte målgrupper fra uke 42. 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

Priser

Vaksinen er gratis om du har frikort (husk å ta med dette om det ikke er registrert tidligere).  Hvis du ikke har frikort så koster vaksinen 50kroner. 

Timebestilling for risikogrupper

De som tilhører risikogruppe og målgruppe, som over, kan nå ringe legekontoret for å bestille time til vaksinering 20.10.21 og 21.10.21 (på ettermiddag) i Rissa legekontor og 20.10.21 (på ettermiddag) ved Leksvik legekontor.

Vi ønsker som i fjor at dere som kommer i bil også kan vente i bil i 20 minutter etter vaksineringen--> dette forutsetter at det er en i bilen med deg som ikke vaksineres samme dag/tid. Vent i bilen før vaksinering også så ringer vi når det er klart for deg.   

For de som ikke har muligheten til å komme i bil eller vente i bil, tilbyr vi venterommet.  

Timebestilling for andre

For de som ikke tilhører risikogruppene eller målgruppene (som over) åpner vi for digital timebestilling fra uke 44. (lenke for bestilling kommer.)