Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring: valg av meddommere

Oversikt over foreslåtte meddommere finner du her. Personene på lista er innstilt som kandidater til verv som meddommere i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2021-2024.

Endelig valg foretas av kommunestyret i møte 16.06.2020

Listen over kandidatene legges her fram for offentlig ettersyn, jfr. Domstolloven § 68.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde dette til Indre Fosen kommune, innen onsdag 03.06.2020.

Innvendinger sendes til  postmottak@indrefosen.kommune.no