Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møte 25. mai: Hvor mange ungdomsskoler skal vi ha i kommunen?

Sammenstilling avc designelemeneter - Klikk for stort bilde Rådmannen foreslår å redusere antall ungdomsskoler fra fem til tre. Fredag 25. mai skal Oppvekstutvalget behandle denne saken og fatte utvalgets forslag til vedtak. Dette vedtaket fremmes for kommunestyret den 7. juni, der endelig beslutning blir tatt.

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Antall skoler med ungdomstrinn i Indre Fosen reduseres fra fem til tre.
 2. Dagens ungdomstrinn i Stadsbygd og Vanvikan skolekretser overføres til Åsly skole så snart Åsly skole er klargjort til å ta imot ungdomstrinnselevene fra disse skolekretsene. Dette tilsvarer alternativ d i utredningen om ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen kommune.
 3. Prosess for å klargjøre Åsly skole igangsettes umiddelbart.
 4. Lokal forskrift om skolekretsgrenser endres i tråd med kommunestyrets vedtak.

Komplett saksliste:

Møtet starter kl. 09:00 i kommunestyresalen i Leksvik kommunehus.
Møtet varer til ca. kl. 13:00 og er åpent for tilhørere.

 

Informasjon om høringen:

To viktige dokumenter har vært ute på høring:
Oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune sendte disse to dokumentene ut på høring den 5. februar, med høringsfrist 7. mai. Dokumentene handler om hvordan Indre Fosen skal organisere ungdomsskolene i kommunen. Skal vi fortsatt ha fem skoler med ungdomstrinn i Indre Fosen kommune?

Kommunestyret vedtok i møte 8. februar 2018 at endelig behandling av saken om ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen utsettes til 7. juni 2018.

De to dokumentene henger nøye sammen

 • Utredningen danner grunnlaget for Kommunestyrets vedtak om ungdomstrinnstruktur. Utredningen ble bestilt av Fellesnemnda i Indre Fosen høsten 2017. Dette dokumentet inneholder
  • en beskrivelse av de alternative løsninger som politikerne ønsket å utrede
  • en oversikt over utbyggings-, bemannings- og skysskostnadene ved de ulike alternativene
  • en drøfting av elevenes faglige valgmuligheter og sosiale tilbud ved de ulike alternativene
  • administrasjonens og politikernes foreløpige anbefaling – før utredningen sendes ut på høring. Synspunkter som kommer fram under høringen kan føre til at dette standpunktet endres.
 • Forskriften om skolekretsgrenser er det juridiske dokumentet, som fastsetter hvilken nærskole en elev hører til, avhengig av bostedsadresse. Forskriften vedtas umiddelbart etter at Kommunestyret har konkludert i spørsmålet om ungdomstrinnstruktur. Forskriften trer i kraft når forholdene er lagt til rette for det.

Hva ønsker politikerne svar på under høringen?

 • Kretsgrenser:
  Oppvekstutvalget legger ikke fram noe forslag om endring av grensene for de seks skolekretsene i Indre Fosen kommune. Men dersom du/dere ønsker om at det foretas justeringer i kretsgrensene – som kan føre til kortere skolevei for elevene, eller samle geografiske områder som tidligere har vært skilt pga kommunegrensen mellom Leksvik og Rissa – ber oppvekstutvalget om at disse ønskene kommer fram i høringsrunden.
 • Foretrukket alternativ til skolestruktur:
  Oppvekstutvalget ber om innspill på hvilket alternativ du/dere mener er det beste for elevene i Indre Fosen kommune. Utvalget ber om at det gis en begrunnelse for det valgte standpunktet, der det både tas hensyn til økonomi og kvalitet.

Tidsplan

 • 5. februar –7. mai: De to dokumentene sendes ut på høring.
 • 8. mai – 13. mai: Rådmannen går gjennom høringsuttalelsene og forbereder sakene for den politiske behandlingen, først i Oppvekstutvalget og så i Kommunestyret.
 • 18. mai: Sakspapirene sendes ut til Oppvekstutvalget – og rådmannens innstilling offentliggjøres.
 • 25. mai: Oppvekstutvalget fremmer innstilling overfor Kommunestyret om utredningen og den lokale forskriften om skolekretsgrenser. (Møtedato var opprinnelig 22. mai, men politikerne endret til 25. mai. Red. 21.03.2018)
 • 7. juni: Kommunestyret behandler utredningen om ungdomstrinnsstruktur og vedtar lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. (Kommunestyret fatter sitt vedtak etter at Fylkestinget i Trøndelag konkluderte i spørsmålet om at videregående skole i Indre Fosen skal plasseres i Vanvikan. Vedtatt 25. april.)

   

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.