Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Områderegulering Rissa sentrum

Klikk for stort bildeObs! Ny frist 21. august (endret fra opprinnelig dato 31. juli). Områdeplan Rissa skal styrke Rissa sentrum gjennom etablering av boliger, næringsareal og aktivitetsområder. Planen identifiserer på et overordnet nivå hvordan sentrum som skal utvikles, og hvor utviklingen skal foregå. 

Send innspill her

 Plan-id. 50542013004

17. juni var rådhuset åpent kl. 08.00 til 15.00 for alle som hadde spørsmål om områdeplanen for Rissa sentrum.

Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok i møte 26.05.2020 (sak 28/20) at områderegulering Rissa sentrum skal sendes på høring og offentlig ettersyn (jf. plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10).

Planforslaget legger vekt på å utvikle strekningene mellom møteplasser og aktivitetsområder innenfor planen

Samtidig skal kvaliteten på hvert enkelt sted forsterkes. Sentrumsplanen legger opp til utvikling av strekninger mellom Strømmen og Fallmyr gartneri i sør/sørvest, til Åsly og Fosen folkehøgskole i nord/nordøst. Bakgrunnen for dette er at aktiviteter i Rissa ikke er konsentrert kun rundt en gate - Rådhusvegen, men spredt ut over flere små steder.

Rissa sentrum har i dag en utforming som gjør det vanskelig å få til bare ett konsentrert sentrum, fokusert rundt det ene felles store samlingspunktet (en bygning, et torg e.l.). Det er derfor hensiktsmessig å vektlegge variasjonen av mange små områder. De forskjellige aktivitetsområdene som til dels finnes, og som skal videreutvikles gjennom vedtatt plan, har forskjellig funksjoner og brukes av forskjellige folk til forskjellig tid. Det er stort behov for varierte aktivitets- og møteplasser.

Nøkkelen til en god utvikling i Rissa er også å legge til rette for nye boliger og næringsområder

Dette vil føre til flere mennesker som bruker områdene. Planen har vektlagt utvikling av varierte bolig- og næringsområder, konsentrert omkring aktivitetsområdene og bevegelseslinjene.

Sentrumsplanen vektlegger viktigheten av å etablere varierte boligtyper innenfor planområdet, samtidig som at det opprettholdes en viss fleksibilitet. Områdene på begge sider av Rådhusveien reguleres til sentrumsformål med bestemmelser om forretningsvirksomhet, bevertning eller tjenesteyting i første etasje. I øvrige etasjer tillates det både bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting. Variasjonsmulighetene er store. Utforming av de konkrete sentrumsområdene må gjøres i videre detaljplanlegging, som vil basere seg på prinsippene som er fastlagt i områdeplanen.

Leseveiledning til planen kan du se her (PDF, 151 kB)

Planen består av følgende dokumenter

Sentrumsplan Rissa
Tittel Publisert Type
01 Særutskrift

01 Særutskrift.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Særutskrift.pdf
04 Planbestemmelser 030620

04 Planbestemmelser 030620.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Planbestemmelser 030620.pdf
00 Leseveiledning

00 Leseveiledning.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Leseveiledning.pdf
03 Plankart 040620

03 Plankart 040620.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Plankart 040620.pdf
05 Vedlegg 1 - ROS-analyse

05 Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf
07 Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly

07 Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly.pdf
02 Planbeskrivelse 050620

02 Planbeskrivelse 050620.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbeskrivelse 050620.pdf
06 Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen

06 Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen.pdf
08 Vedlegg 4 - Kartillustrasjon med bygninger

08 Vedlegg 4 - Kartillustrasjon med bygninger.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Vedlegg 4 - Kartillustrasjon med bygninger.pdf

I tillegg gis følgende 5 dokumenter juridisk virkning gjennom planbestemmelsene:

Juridiske dokumenter
Tittel Publisert Type
12 417543-RIG-NOT-003 rev

12 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9.pdf
10 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev

10 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01.pdf
11 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp

11 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp.pdf

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp.pdf
09.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger.pdf

Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger.pdf
09.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner.pdf

Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner.pdf
13 MC_417543-RIG-RAP-003 rev

13 MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8.pdf

18.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8.pdf