Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ønsker du å bidra som frivillig i mottak av flyktninger fra Ukraina?

Indre Fosen kommune og frivilligsentralene forbereder oss nå på å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina. Hvis du kan hjelpe til på en eller annen måte, setter vi stor pris på det. I første omgang registrerer vi din kontaktinfo og hva du kan tenke deg å bidra med. Frivilligsentralene tar kontakt med deg og planlegger det praktiske når det blir behov for din hjelp. Tusen takk for engasjementet!

Temaside Ukraina (info til flyktninger)

 

Jeg ønsker å tilby klær, utstyr og/eller tjenester

Jeg ønsker å tilby husrom

 

Bakgrunn:

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok 8.mars at kommunen skal iverksette et arbeid for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Dette arbeidet ble igangsatt 9. mars.

Kommunene utfordres nasjonalt på bosetting av flyktninger. Det er staten som har ansvar for mottak og registrering av asylsøknader. Kommunene bosetter flyktninger etter direkte anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) .

Kommunene skal bosette på vanlig måte

Det betyr at flyktningene skal inn i ordinære boenheter og delta i introduksjonsordning (norskopplæring, samfunnskunnskap, arbeidsfokus). Midler til livsopphold følger av denne deltakelsen. Flyktninger som er bosatt i kommunen er nye innbyggere i vår kommune, med samme tilgang på kommunale tjenester som alle andre.

Kartlegger boliger

Det er mye som ikke er klart for kommunene akkurat nå. Vi har skaffet oss en oversikt over kommunale boliger som er ledige, og har bedt innbyggerne om at de som har ledig husrom som kan tilbys flyktningene om å registrere dette til kommunen. Det har vært en formidabel respons, og vi jobber nå med å gå gjennom disse tilbudene.

Trenger hjelp fra frivillige

Vi har en tverrfaglig gruppe som koordinerer arbeidet mellom kultur, helse, omsorg, nav, skoler, barnehager og bygg. Samtidig vet vi at vi vil trenge mye bistand fra innbyggerne gjennom frivillig innsats. Det kan handle om praktisk hjelp til forskjellige ting, være familievenn,  gi bort utstyr, møbler som kan trengs i arbeidet. Frivilligsentralene i Rissa og Leksvik vil være koordinator for dette arbeidet, registrere henvendelser og kanalisere folk når vi kommer i gang med bosettinga.

Flyktningmottak

Aktører som har lokasjoner som kan være aktuelle som mottak av flyktninger er bedt om / må henvende seg til leverandører av slike mottakstjenester. Kommunen vil få en rolle i å uttale seg ved etablering av mottak, så vi må gjerne holdes orientert. For flyktninger som evt er i et mottak i kommunen er kommunens oppgaver begrenset til undervisning for barn og  tretimers dagaktivitetstilbud for barn over 2 år samt nødvendige helsetjenester. Mottak er en statlig oppgave.

Indre Fosen kommunen takker for det store engasjementet så langt, dette får vi til sammen!

Kontakt

Hvis spørsmålet gjelder bolig, kontakt kommunen

Hvis henvendelsen gjelder frivillige bidrag til klær, utstyr og tjenester/hjelp, kontakt frivilligsentralene: Rissa Frivilligsentral: 91555306, post@rissa.frivilligsentral.no
Leksvik frivilligsentral: 91379984, Bard.Hindrum@indrefosen.kommune.no

Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

Denne lenka går til ei side med informasjon på norsk. Øverst på siden kan du klikke deg videre til informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk

Personer som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyr

Se https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/kjaeledyr_fra_ukraina__pets_from_ukraine.45982

Beredskapsinformasjon

Jod-tabletter, tilfluktsrom mm