Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppvekstsjefen informerer!

Les om oppvekstutvalgets arbeid med ny ungdomsskolestruktur, se forslag til skolerute og bli kjent med Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT).

Go' stæmning synger den nye sangen om Indre Fosen, og bidrar til god stemning - Klikk for stort bildeGo' stæmning synger den nye sangen om Indre Fosen, og bidrar til god stemning Godt inkluderende år!

Oppvekstsektoren i Indre Fosen feiret det nye året og den nye kommunen med avspark (kick-off) i Bojersalen, Åsly skole, tirsdag 2. januar. Tema for dagen var «Inkludering på alvor». Oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune har inkludering som en kjerneverdi i årene framover. 2. januar markerte vi oppstarten på et toårig modellkommuneprosjekt, der Indre Fosen sammen med fem andre kommuner i landet skal jobbe fram gode modeller for samarbeid mellom barnehager og skoler og hjelpeapparatet for at alle barn og unge skal oppleve at de hører til – sosialt og faglig – i det fellesskapet de er en del av.

Utredning om ungdomsskolestruktur

Oppvekstutvalget hadde møte 20. desember 2017 i Leksvik kommunehus. Hovedsaken i dette møtet var utredningen om ungdomsskolestruktur. Det ble bestemt at prosjektledelsen skal, i første halvdel av januar, invitere seg inn på møter med samarbeidsutvalgene på de tre berørte skolene Vanvikan, Stadsbygd og Åsly, samt i møter med ungdomsrådet og Utdanningsforbundet.

Utredningsdokumentet skal behandles i utvalgets møte 1. februar 2018, og deretter legges ut på høring i seks uker.

Ekstern skolevurdering

Rektor ved Testmann Minne skole la fram rapport fra ekstern skolevurdering ved skolen, der vurderingstemaet var Trivsel, motivasjon og relasjonell klasseledelse.

Voksenopplæring

Et annet tema i møtet var organisering av Indre Fosen voksenopplæring. En utredning om dette spørsmålet skal sendes ut på høring på nyåret til elever og ansatte.

Skolerute 2018/2019

Oppvekstutvalget vedtok å legge fylkeskommunens rammeforslag til skolerute for neste skoleår ut på høring.

Skoleruta 2018/2019 er sendt på høring til skolene m.fl. av hensyn til AtB sin ruteplanlegging må skoleruta for Indre Fosen kommune vedtas i oppvekstutvalget 1. februar. Forslaget ser slik ut:

Høsten 2018

 • første skoledag: torsdag 16. august
 • høstferie: 8.-12. oktober (uke 41) 
 • fri: fredag 30. november 
 • siste skoledag før jul: fredag 21. desember

Våren 2019

 • første skoledag etter jul: torsdag 3. januar
 • vinterferie: 18.-22. februar (uke 8)
 • påskeferie: 15.-22. april
 • fri: tirsdag 23. april (3. påskedag)
 • fri: onsdag 1. mai
 • fri: fredag 17. mai
 • fri: torsdag 30. mai (Kristi himmelfartsdag)
 • fri: fredag 31. mai
 • fri: mandag 10. juni (2. pinsedag)
 • siste skoledag før sommerferien: torsdag 20. juni.

Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no innen 24. januar.

Indre Fosen PPT

Dette er personene som skal jobbe i Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT):

 • Tove Karin Lein. Leder Indre Fosen PPT.
  49 år. Utdannet barnevernspedagog. Mastergrad i PPT-arbeid.
 • Elin Solli. 49 år. Jobbet i PPT siden 2008. Førskolelærer, med videreutdanning i spes ped. Master-grad i logopedi.
 • Karin Breivoll Aune. 43 år. Utdannet førskolelærer med spesped 1 og 2. Arbeider med masteroppgave om «Tidlig barndom».
 • Jenny Vaarheim Brovold. 38 år. Utdannet vernepleier. Mastergrad i spesped. Tegnspråk- og Olweusinstruktør-utdanning.
 • Jannicke Askjem. 37 år. Mastergrad i kognitiv og biologisk psykologi. Holder på med videreutdanning i familieterapi. Arbeider fram til 26.2 som atferdsterapeut i BUP Fosen.
 • Marit Jansen. 49 år. Prosjektleder i 40 % stilling for «Inkludering på alvor». Utdannet adjunkt med videreutdanning i veiledning, psykisk helse og ledelse. Undervisningsinspektør på Mælan skole.

Tove Karin Lein - Klikk for stort bildeTove Karin Lein Elin Solli - Klikk for stort bildeElin Solli Karin Breivoll Aune - Klikk for stort bildeKarin Breivoll Aune Jenny Vaarheim Brovold - Klikk for stort bildeJenny Vaarheim Brovold

 

 

 

 

 

 

 

Jannicke Askjem - Klikk for stort bildeJannicke Askjem Marit Jansen - Klikk for stort bildeMarit Jansen Vi ønsker alle tidligere og nye medarbeidere i PP-tjenesten velkommen og lykke til med en svært viktig oppgave i Indre Fosen kommune.

Har du tips til nyhetsbrevet?

Kontakt oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad.

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
oppvekstsjef
E-post
Mobil 932 08 002
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.