Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rådgivende enhet for russaker

Fra 1. juli 2022 skal kommunen ha en rådgivende tjeneste for russaker. Den rådgivende enheten skal gi informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig.

Kontakt

Sol Five Sæther
fungerende leder for Psykisk helse og rus 4. april - 21. august 2022
E-post
Mobil 913 07 645