Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan

Kommunestyret har vedtatt planen i møte den 27. august.

Den vedtatte reguleringsplanen legger til rette for etablering av videregående skole (vgs) i Vanvikan. Planen tar også for seg tilpasninger i lokal infrastruktur. Fylkestinget har anslått at tomtebehovet for ny vgs er ca 10 daa. Dette er litt mindre enn områdene regulert til "offentlig eller privat tjenesteyting" (o_BOP) i plankartet. Hele planområdet er på vel 80 daa, der ca 60 daa utgjør sjøarealer.

Nytt skolebygg kan føres opp innenfor områdene o_BOP 1, o_BOP2 og o_BOP 3 der planen åpner for høyest mønehøyde i vest. I området o_BOP 4 er det ikke tillatt med skolebygg. Eiendommene Landgangen og Landgangen 2 er regulert inn som næringsbebyggelse ned tilhørende parkering og gis atkomst over område o_BOP 4.Innenfor BOP-områdene er det satt byggegrense mot sjøen på 3 meter, der det skal etableres sti.

Innenfor o_BOP 4 skal det etableres torg på minimum 600 m2 i tilknytning til skolens hovedinngang.

Langs Havnegata er det regulert inn areal til samtidig oppstilling av sju busser (o_SKH). Eksisterende korttids p-plasser mellom butikken og torget fjernes. Innenfor BOP-områdene kan det etableres inntil 45 p-plasser for skolens ansatte og besøkende, samt sykkel-/mopedparking. All annen elevparkering (bil, traktor o.l.) henvises til Ratvikdalen (jf. nylig vedtatt kommunedelplan Vanvikan).

Planvedtaket kunngjøres herved iht plan- og bygningsloven § 12-12. Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og kommunestyrets vedtak kan ses i lenkene til høyre i skjermbildet. Planvedtaket kan påklages innen 3 uker. Klage sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa. Klagefrist 20. september 2019.

Fant du det du lette etter?