Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Resultat av drøftingsmøte om Fosenvegprosjektet

Indre Fosen formannskap og arealutvalg drøftet i felles møte den 5. april hva de behøver mer informasjon om før de kan beslutte prioritering av midlene som ligger i Fosenvegprosjektet.

Oppsummering av drøftingen:

A) Stadsbygd kirke – Rørvik (Bergan)

Administrasjonen inviterer Riksantikvaren, Fylkesmann og fylkeskommune til møte vedrørende åpen trasé Stadsbygd kirke - Rørvik.

Parallelt løp:

Ønsker utredning om eksisterende trasé. Arealutvalget har drøftet saken og vil sjekke pris gjennom en 3. partsvurdering på både prisnivået i overslaget og konseptvalgene som er gjort for traseen. Administrasjonen følger opp dette overfor samferdselsdirektøren i fylkeskommunen.

B) Muligheter i gamle Rissa kommune

Prioriter veitraseen Sund-Bradden og eksisterende veg fra Stadsbygd kirke til Rørvik.

Transportnæringa ønsker en veitrasé om Modalen.

Bestilling til Fosenvegene:

  1. Reguleringsplanen Stadsbygd kirke – Rørvik ferdigstilles.
  2. Finne ut om det er teknisk mulig å gjennomføre traseen Sund-Bradden. Hvis teknisk mulig, må ny pris estimeres.
  3. Pris på utbedring eksisterende vei Stadsbygd – Vemundstad.

Henvendelse til Fosenbrua AS om:

Kan traseen Stadsbygd kirke – Vemundstad (Bergan) være en del av bruprosjektet?

Ordfører ber gruppelederne i gamle Rissa kommune samles så snart som mulig for å diskutere saken videre og helst sortere ut hva som ønskes prioritert utredet på eksisterende vegnett i gamle Rissa kommune. Det bestemmes at gruppelederne i gamle Rissa kommune samles i dag kl 13.

Siste mulighet før sommeren for behandling i kommunestyret er 7. juni.

Formannskap og arealutvalg bør drøfte saken igjen i løpet av mai, og saken legges fram for behandling i kommunestyret 7. juni.

 

Se protokoll 05.04.2018

Fant du det du lette etter?