Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Smittevern i jula

En røde lekebil blant juletrær - Klikk for stort bilde S. Hermann & F. Richter fra Pixabay Skal du reise hjem til jul, eller planlegger du et familieselskap? Se oppdaterte smittevernråd for jula her. Fra 31. desember: Nye anbefalinger for å begrense smitte 

Smittevernråd og -regler for jula

Reiser i jula

Indre Fosen kommune har ingen lokale innreisebestemmelser, men følger nasjonale føringer.

Munnbindpåbud til, fra og i Trondheim kommune

Trondheim kommune har innført påbud om munnbind på busser og båter til og fra Trondheim i rushtid. 10. desember anbefaler Trondheim kommune også munnbind-bruk på andre offentlige steder. Så hvis du eller gjestene dine skal innom Trondheim på reisen, må dere huske den bestemmelser. Indre Fosen kommune følger ellers de nasjonale rådene.

Nasjonale råd om offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Les de nasjonale rådene for offentlig transport på helsenorge.no.

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. januar 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her. Se reglene for karantenehotell på helsenorge.no. Scandic Hell hotell ved Værnes flyplass i Stjørdal er karantenehotell for hele Trøndelag. 

Krav om negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Se mer om kravet her.

Sosiale sammenkomster

Helsemyndighetenes anbefalinger:

Maks to juleselskaper

Det er anbefalt å begrense sosial fysisk kontakt med de du ikke bor sammen med, gjennom hele jula. Julerådene gjelder fra og med 23.12.2020 til og med 1.1.2021.

 • I private hjem eller hytter er det anbefalt å ikke samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.
 • Det er åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden, kan ha inntil 10 gjester.
 • Hver enkelt bør ikke delta i mer enn to selskap i løpet av perioden, enten man er gjest eller vertskap. 
 • Det er i tillegg anbefalt å begrense hvor mange ganger du enten har gjester på besøk eller drar til noen andre.

Hold avstand

Det bør alltid være minst én meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram. Du bør derfor ikke invitere flere enn du har god plass til. Du kan ikke regne et par eller en husstand som én gjest.

Tips om aktiviteter utendørs

Utendørs er det enklere å overholde godt smittevern, enn inne. Her er tips til aktiviteter du kan gjøre alene eller sammen med andre ute. 

Besøk hos eller av personer på omsorgsinstitusjon

Disse retningslinjene anbefales også brukt i HDO-boliger og andre omsorgsboliger der beboerne er i risikogruppen:

Grunnet den stadig endrede smittesituasjonen i landsdelen vår ser vi oss dessverre nødt til å innføre noen nye restriksjoner, dette for å beskytte de mest sårbare pasientene.

Inn på institusjonene tillater vi nå kun besøk fra dem som har oppholdt seg i kommunen i minimum 6 dager. Alle besøkende må ha med seg og bruke munnbind.

Vi anbefaler at du tester deg hvis du kommer fra et område med høy smitte.  

Skal pasienten ut av institusjonen, gjelder de samme reglene; alle de møter på hjemmebesøket må ha oppholdt seg i kommunen i minst 6 dager.

Ansatte: Alle som kommer inn til kommunen for å jobbe i helse og omsorgstjenesten, og ikke har oppholdt seg i kommunen i 6 dager, må bruke munnbind.

Dagpendlere fra Trondheim og omegn som jobber i helse-omsorgstjenesten må også bruke munnbind samt teste seg hver 5. dag med PCR test.

Feire jul med andre

På julaften fra kl. 14.00 til 19.00 arrangeres julefeiring for deg som ønsker å feire jul sammen med andre.

Vi treffes på Kløverstua i Rissa og her kan man komme og gå som du selv ønsker. Det blir servert julemat, kaffe og kaker. For den som ønsker julemiddag er det en egenandel på kr 100.

Vi er behjelpelig med skyss om nødvendig både til og fra arrangementet.
Smittevern blir ivaretatt.

Alle som ønsker å delta, melder seg på innen 20. desember

på telefon 913 37 053 eller e-post post@rissa.frivilligsentral.no.

Studenter på hjembesøk og jobb på institusjoner

Studenter og andre som kommer hjem til jul fra områder med høyt smitterykk, må ha oppholdt seg 10 dager på hjemstedet før de starter å jobbe i helse og omsorgsstjenesten, eller tar imot eller drar på besøk til sine på institusjonene.

Råd til julehandelen

Hvis du skal på handletur i Trondheim, bør du følge Trondheim kommunes anbefaling om munnbind på offentlige steder. I Indre Fosen kommune gjelder de nasjonale rådene:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre kunder og betjeningen.
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig. 
 • Dra gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene.
 • Utsett handlingen til senere hvis du ser at det er trengsel. 
 • Unngå å ta kollektivtransport hvis mulig.
 • Vurder netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe.
 • Ikke utsett julehandelen til de siste dagene før jul hvis du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.
Trenger du noen å snakke med?

Jula kan være vanskelig for mange. Trenger du noen å snakke med? Se oversikt over hjelpetilbud her. 

Arrangementer på offentlig sted

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement. Indre Fosen kommune følger de nasjonale reglene. Les mer om reglene for arrangementer på helsenorge.no

Smittevern arrangementer

Smittevern arrangementer

Samlinger i private hjem

5. november: nye regler for private sammenkomster og private samlinger

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Råd for julefeiringa

Les mer i regjeringens pressemelding fra 5. november

Hvis du skal ha ei privat samling, still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand og to meter til personer i risikogrupper?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig? Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Vil du ha oversikt over hvem som er på besøk til enhver tid?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene og følger ny regel om antall gjester , kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet. 

Private samlinger i offentlige / leide lokaler

Nye regler fra 9. november

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 20 deltakere.
 • Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Les mer om barnebursdager på helsenorge.no
 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker gjelder fra 5. november.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen (fra 5. november).

Hvis du som privatperson skal arrangere fest på offentlig sted, må du spørre deg selv:

 • Vil du sørge for at det ikke kommer mer enn 20 personer på sammenkomsten?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand og og to meter til personer i risikogrupper??
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten, og sørget for at deltakerne vet hvem det er?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du sørge for bordservering og følge reglene for smittevern ved servering*?
  * I tillegg må du søke om skjenkebevilling

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

*Slik kan du regne ut arealbehovet:

2,25 m2 pr deltaker + bufferareal

Gruppe

Bufferareal

<5 pers

10 m2

<15 pers

20 m2

<30 pers

30 m2

<50 pers

30 m2

>51 pers

30 m2

Eks.

Gruppe på 12 personer skal ha fest:

Du ganger da 2,25 m2 med 12 personer. I tillegg legger du til ekstra-arealet 20 m2

(12 pers x 2,25m2) + 20m2 = 47m2

Lokalet må da være minst 47 m2 for at det skal være stort nok til festen din. 

I regnestykket er det ikke tatt høyde for kohorter eller ny regel fra 9. november om to meters avstand til personer i risikogrupper. Det vil si at noen av deltakerne bor sammen eller er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen. Personer i samme kohort trenger ikke å holde avstand på arrangementer. 

Offentlige arrangementer med inntil 50 personer

Regler for alle i hele landet fra 9. november

Se pressemelding fra regjeringen

Private sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Sosial kontakt

Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

Still deg selv følgende spørsmål

 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider? Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **
   I tillegg må du søke om skjenkebevilling

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet med forsvarlig smittevern. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

*Slik kan du regne ut arealbehov:

2,25 m2 pr deltaker + bufferareal

Gruppe

Bufferareal

 

<5 pers

10 m2

<15 pers

20 m2

<30 pers

30 m2

<50 pers

30 m2

>51 pers

30 m2

Eks.

Gruppe på 12 personer skal ha fest:

Du ganger da 2,25 m2 med 12 personer. I tillegg legger du til ekstra-arealet 20 m2

(12 pers x 2,25m2) + 20m2 = 47m2

Lokalet må da være minst 47 m2 for at det skal være stort nok til festen din. 

I regnestykket er det ikke tatt høyde for kohorter eller ny regel om to meters avstand til personer i risikogrupper. Det vil si at noen av deltakerne bor sammen eller er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen. Personer i samme kohort trenger ikke å holde avstand på arrangementer. 

 

Offentlige arrangementer med 51-600 personer

 

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 • 200 personer på utendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom gruppene. 
  Se https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

 •  

Hvis du planlegger et arrangement med over 50 deltakere, oppfordrer vi til å sende smittevernskjema til kommunen:

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-skjema til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

 

 

 

 

Samlinger med mer enn 600 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 600 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.

 

Testing ved symptomer eller mistanke om smitte

Alle som oppholder seg i Indre Fosen kommune, kan teste seg her

Hvis du eller en av julegjestene dine får symptomer på covid-19, eller kan ha blitt utsatt på smitte på f.eks. reisen hjem, ta kontakt med Indre Fosen legetjeneste for testing: tlf 41 70 24 00

Du trenger ikke å ha bostedsadresse i Indre Fosen for å bli testet. Alle som blir syke mens de oppholder seg i kommunen, inkludert turister, kan ta kontakt med legekontoret i Indre Fosen for testing. 

Det kan ta 1-2 dager å få svar. Vi anbefaler flest mulig å sjekke prøvesvar selv ved å logge inn på helsenorge.no. Hvis du ikke har bank-id, eller har vansker med å logge inn, kan du be om å bli oppringt av legekontoret for å få svar.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring 116117. Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113-nummeret skal ringes.

Hvis du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, se helsenorge.no for å finne svar på spørsmålene dine, eller ring  815 55 015