Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søknad om tillatelse til etablering av klekkeri og anlegg for produksjon av smolt

Trøndelag fylkeskommune har bedt kommunen legge ut søknaden til offentlig ettersyn.

Sted: Vikingbase i Indre Fosen kommune, posisjon 63° 34,089N 9° 53,722Ø (Euref 89/WGS84). Søknaden gjelder tillatelse til etablering av anlegg for produksjon av egen smolt. Anlegget vil bestå av klekkeri-, yngel- og smoltavdeling, og vil ha kapasitet til produksjon av ca. 10 mill. stk. smolt á ca. 80 g pr år. Det omsøkte anlegget planlegges etablert rett øst for anlegg for stor settefisk/postsmolt som fikk tillatelse i 2018.

Utvidelsen er oppgitt til ikke å føre til større utslipp til resipient enn allerede gitte tillatelser fra Fylkesmannen og Mattilsynet til lokaliteten 39097. Klekkeri og yngelproduksjon oppgis å kreve større forbruk av ferskvann enn planlagt for produksjon av postsmolt. Søker oppgir at dette tenkes tilført med avsaltingsanlegg.

Dokumentene som tilhører søknad om tillatelse til klekkeri, kan ses under overskriften "Dokumenter" til høyre i bildet. Fylkeskommunen har også sendt med en del dokumenter som hører til søknaden om tillatelse til postsmoltanlegg innvilget i 2018. Navnet på disse dokumentene starter med "Tidligere søknad" og ligger også under "Dokumenter" til informasjon.

Det er Trøndelag fylkeskommune som er tildelingsmyndighet i akvakultursaker.

Høringsuttalelser sendes til Indre Fosen kommune postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa innen 27. september 2019. Etter høringsfristen sender kommunen uttalelsene videre til fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter?