Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Statusoppdatering: bosetting av ukrainske flyktninger i Indre Fosen

Så langt har Indre Fosen kommune tatt imot ti flyktninger fra Ukraina. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har det nasjonale ansvaret for bosetting.  Kommunen har foreløpig ikke fått melding om bosetting av flere flyktninger, men vi forventer at IMDI snart vil gi ny melding om dette. Indre Fosen kommune har meldt til IMDI at kommunen kan bosette inntil 125 flyktninger. Totalt i Norge er det pr 04. mai bosatt 983 flyktninger fra Ukraina, mens ca 16 000 har søkt om beskyttelse.  

Indre Fosen kommune vet ikke når og hvor mange flyktninger som kommer

Vi jobber med å skaffe boliger. Sentrumsnære områder i Vanvikan, Leksvik og Rissa er prioritert i første omgang på grunn av avstand til skole, barnehage, butikk mm. Private utleiere i disse områdene blir fortløpende kontaktet angående utleie. Bygg og eiendom i kommunen har ansvaret for dette arbeidet sammen med NAV, og frivilligheten bidrar blant annet med oppgaver når det gjelder møblering og klargjøring av boliger.

Vi vet altså ikke når- og hvor mange flyktninger som kommer, og er avhengig av IMDIs vurderinger. Leie av boliger skjer hovedsakelig i takt med at vi får melding om bosetting, men vi legger opp til å ha en «buffer» på ca 15 boliger til enhver tid.

Takk til alle som bidrar!

Mange legger ned en stor innsats i arbeidet med å bosette, og forberede ny bosetting av flyktninger. Vi vil rette en stor takk til alle som bidrar. Vi forventer at behovet for frivillig innsats fra kommunens innbyggere vil øke når vi etter hvert bosetter flere, og håper på fortsatt velvillig innsats.