Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Korpan

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Indre Fosen kommune ved kommunedirektøren har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Indre Fosen kommune og Dragestrand Eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for boligområdet Korpan i Vanvikan.

Detaljreguleringsplan for Korpan skal legge til rette for mellom 41-49 boenheter i et område som i overordnet plan er avsatt til boligformål.

Avtalen avklarer finansiering og sikrer opparbeiding av og tilpasninger til kommunal infrastruktur i tråd med reguleringsplanen.

Utbyggingsavtale er lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses under vedlegg. 

Vedlegg

Utbyggingsavtale (PDF, 2 MB)

Vedtak

Planbestemmelser 

Plankart 

Merknader til varsel om oppstart

Høringsfrist 12.juni 2023. 

Kommunens kontaktskjema kan benyttes til innsending av merknader.

Hvis du har spørsmål angående saken, ta kontakt med Tore Solli på e-post tore.solli@indrefosen.kommune.no