Vannavstenging Mælan - Tånnårvika

Det skal monteres nye sluser, og vannet i området Mælan og Tånnårvika vil derfor bli avstengt fra onsdag 24. januar kl. 09.00. 

Det er sendt ut SMS til alle berørte husstander, og vannavstenginga gjelder fram til du mottar ny beskjed fra kommunen. 

Kartutsnitt

Området som er merket i oransje på kartet viser hvor kokepåbudet gjelder. 

Kartutsnitt Mælan vannavstenging - Klikk for stort bilde