Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om regulering: deler av eiendommen 307 gnr. bnr. 1 på Seter

Allskog skal utarbeide planen. Hensikten med detaljplanen er å regulere seks tomter for fritidsbebyggelse på arealet i vest og ei tomt for fritidsbebyggelse og et naustområde på arealet i øst. Områdene er avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Seter/Hindrem fra 2003 og tiltaket medfører ikke krav om konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 307 gnr. bnr. 1 på Seter i Indre Fosen kommune.

Klikk for stort bilde