Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan

9. september 2021, sak 45/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan

PlanID 50542021003

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt kommunalt renseanlegg, i tråd med overordnet plan. Fremtidig renseanlegg vil redusere utslipp og forurensning til ytre miljø.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Detaljregulering nytt renseanlegg Vanvikan
Tittel Publisert Type
1. Merknadsbehandling og høringsinnspill

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Merknadsbehandling og høringsinnspill.pdf
2. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Plankart_04082021

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Plankart_04082021.pdf
3. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Planbestemmelser_160821

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Planbestemmelser_160821.pdf
4. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Planbeskrivelse_160821

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Planbeskrivelse_160821.pdf
5. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-ROS-analyse_070521

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-ROS-analyse_070521.pdf
6. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-grunnforhold_080421

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-grunnforhold_080421.pdf
7. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-skredutredning_230321

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. 5054_2021003_RenseanleggVanvikan_Vedlegg-skredutredning_230321.pdf
Protokoll sluttbehandling - Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan, planID 50542021003

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll sluttbehandling - Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan, planID 50542021003.pdf

 

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 15.10.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). 

Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv. (PDF, 32 kB)