Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan

16.12.2020 (sak 110/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan.

planid. 50542018004.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i Vanvikan, med en bedre utnytting enn i gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende å bygge ut, men analyse av området viser at utbygging kan økes både i omfang og utnytting.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Høgte vedtatt plan
Tittel Publisert Type
0. Protokoll KS 16.12.20.aspx

Protokoll

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Protokoll KS 16.12.20.aspx.pdf
1. Plankart_20.01.20

Plankart

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Plankart_20.01.20.pdf
2. Planbeskrivelse Høgte, Vanvikan

Planbeskrivelse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbeskrivelse Høgte, Vanvikan.pdf
3. Planbestemmelser 02.10.20

Planbestemmelse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbestemmelser 02.10.20.pdf
4. ROS-analyse Høgte

Risiko- og sårbarhetsanalyse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. ROS-analyse Høgte .pdf
5. C-rap-001 Høgte, Vanvikan støyutredning

Støyutredning

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. C-rap-001 Høgte, Vanvikan støyutredning.pdf
6. Høringsinnspill med kommentarer

Høringsinnspill

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Høringsinnspill med kommentarer.pdf
7. Notat vedr. sammenslåing av veg

Notat sammenslåing av veg

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Notat vedr. sammenslåing av veg.pdf

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 19. februar 2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv  (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.