Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt reguleringsplan Sæther Vestre

9. september 2021, sak 46/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre.

Planid 50542020001

Hensikten med planen er å detaljregulere et område for etablering av sju tomter for fritidsboliger på Seter. Planforslaget er i tråd med formålet avsatt i overordna plan, kommunedelplan for Hindrem/ Seter.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Sæther vestre
Tittel Publisert Type
1. Plankart_SaetherHyttefelt_08042021

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Plankart_SaetherHyttefelt_08042021.pdf
2. Planbestemmelser 090721

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser 090721.pdf
3. Planbeskrivelse 090721

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbeskrivelse 090721.pdf
4. ROS_SaetherVestreHyttefelt

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. ROS_SaetherVestreHyttefelt.pdf
5. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet 52104338-RIG-01

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet 52104338-RIG-01.pdf
6. Høringsinnspill off. ettersyn

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Høringsinnspill off. ettersyn.pdf
Protokoll sluttbehandling - Detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre - planid 50542020001 (L)(25706)

20.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll sluttbehandling - Detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre - planid 50542020001 (L)(25706).pdf

Eventuelle klager

 

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 15.10.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). 

Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv (PDF, 32 kB)