Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Veiarbeid i Askjemsveien

I november vil det gjøres trafikksikkerhetstiltak i Askjemsveien. Det vil enkelte dager gjøre veien ufremkommelig.  

Veien skal gjøres bedre for gående/syklende, og da spesielt skolebarn.

Veien vil være helt stengt mandag 4. november. Veien blir stengt etter at skolebussen har passert om morgenen. Det kan hende at veien blir stengt deler av tirsdag 5. november også. Det er Pallin as som utfører arbeidet. 

Uke 46/47 vil veien vil ha redusert fremkommelighet.

Beboere langs veien vil få tilsendt sms. Det blir satt opp skilt i begge ender av veien og ved arbeidsområdet. 

Det vil bli etablert midlertidige forbipasseringsmuligheter for gående der arbeidene skal foregå.

Dette skal gjøres av arbeid:

Ny kulvert

På strekningen er det en bru. Her vil vi fjerne brua og etablere en kulvert. Dette for å utvide bredden på veien til fem meter. Dette vil medføre stenging av vegen i ett til to døgn.

Utskifting av rør og utvidet vei

Det er også en bekkedal der det vil bli skiftet ut rør og utvidet vei. Her vil også veien stenges i ett til to døgn.

Nye fartsdumper og skilt

Totalt på hele strekningen vil det bli etablert 11 fartsdumper av typen modifisert sirkelhump. 

Det vil også komme ny skilting langs vegen.

Veimerking våren 2020

Til våren vil veien bli merket. Det er sannsynligvis for sent å gjøre det i år, pga temperatur. Vi vil da få et gangfelt adskilt fra kjøreveien med en stiplet linje.

Spørsmål?

Kontakt Knut Solberg i Prosjektstyring as: 

knut.solberg@prosjektstyring.no

Telefon: +47 95 270 220

 

Fant du det du lette etter?