Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Organisasjonskart

For politisk organisering, se organisasjonskart her. 

Kommunedirektør og administrasjon

  • Administrasjon: Næring, Økonomi, Fosen IKT, Personal og kommunikasjon

Tjenester

Organisasjonskart 2020
Sektor Enhet
Oppvekst Barnehage, Skole, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Voksenopplæring og innvandringstjenesten
Kultur Bibliotek, Kulturskole, Frivilligsentral, Ungdomskonsulent
Helse og omsorg Koordinerende enhet, Helse- og familietjenester, Hjemmetjenester, Sykehjem, Bo- og aktivitetstjenester, Fosen barneverntjeneste
Areal Plan, kart og miljø, Kommunalteknikk, Bygg og eiendom

 

Organisasjonskart som viser kommunedirektøren og støttefunksjoner som økonomi, personal, IKT og næring. Tjenestesektorene består av Oppvekst, Helse og omsorg, Kultur og Areal.  - Klikk for stort bilde