Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kemnerkontoret for Fosen

Kemnerkontorets hovedoppgaver

  • Regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift  
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.  
  • Saksforberedelse for det regionale skatteutvalg  

Ta kontakt med kemnerkontoret angående spørsmål om:

  • Skatteavregningen eller vedrørende skatteattest  
  • Betalingsavtaler  
  • Påleggstrekk (trekk i lønn)  
  • Oppgjørslister/blanketter  
  • Informasjon til nye arbeidsgivere  

Hver kommune skal fortsatt ha sitt eget skatteregnskap og innbetaling av skatt m.m. Den skal som før innbetales til konto for skatt tilhørende den kommune skattyter/arbeidsgiver er registrert. 

Konto for skatt tilhørende den enkelte kommune

Ørland    6345 07 50575   Kommunenummer 5057  
Indre Fosen    6345 06 50546   Kommunenummer 5054
Åfjord    6345 07 50583   Kommunenummer 5058
Osen    6345 07 16334   Kommunenummer 5020

Innbetaling krever KID. For generering av KID-nummer, gå til www.skatteetaten.no


Selv om tjenesten er samlet på ett kontor vil man fortsatt få utlevert alle skjema og få utført mange "over-skranke-oppgaver" på rådhuset/kommunehuset i hver enkelt kommune. 

Ansatte ved kemnerkontoret

Post- og besøkadresse

Kemnerkontoret for Fosen
Vinnasand 9
7120 Leksvik

Kommunehuset i Leksvik, 2. etasje
kemnerkontoret@indrefosen.kommune.no

Fax: 74 85 51 18


  

Kontakt

Roy Kjeøy
kemner
E-post
Mobil 990 16 119
Per Rostad
E-post
Mobil 461 86 324
Sigrun Nytrø
ansvar for Åfjord og Indre Fosen
E-post
Mobil 913 48 794
Kari Anne Krabseth
ansvar for Bjugn og Osen
E-post
Mobil 461 91 071
Liv Bones
ansvar for Ørland og Roan
E-post
Mobil 461 89 844