Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunens kriseledelse

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.

Det innebærer å være forberedt på å håndtere enhver uønsket hendelse/krise som oppstår i kommunen. 

Hvis det skjer en stor ulykke eller en annen alvorlig hendelse vil kommunedirektøren beslutte at kriseledelse etableres. Avhengig av hendelsens omfang samarbeider kommunen med andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører i krisehåndteringa, slik som politi, brann og ambulanse. 

Kriseledelsens består av

 • Kommunedirektør - Kriseleder
 • Personal- og kommunikasjonssjef - Beredskapskoordinator
 • Ordfører
 • Helse- og omsorgssjef
 • Oppvekstsjef
 • Arealsjef
 • Økonomisjef
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Politikontakt

Eksempler som trolig aktiverer kriseledelsen er:

 • Naturkatastrofer som flom, jordras eller pandemi
 • Ulykker som omfattende brann, vannbåren smitte, kollaps av bygg og anlegg, langvarig bortfall av strøm eller radioaktiv stråling
 • Tilsiktede hendelser som omfattende vold, gisselsituasjon eller terror