Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

 Se tidligere høringer og kunngjøringer

9. desember 2021, sak 77/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Reguleringsplan for Krohaugen, Leksvik.

Formannskapsmøtet 28. oktober bestemte at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter. Samfunnsdelen er en pålagt overordnet plan for utvikling av lokalsamfunn og kommunal organisasjon. Planprogrammet har beskrevet hvordan planprosessen skal foregå og hvilke temaer som skal belyses.

Ti foreninger som er med i bolyst-satsingen har utviklet tiltak som kan øke attraktiviteten ved stedene de representerer. Det dreier seg om mange forskjellige forbedringer. Sju av ti innbyggerforeninger søker formannskapet om finansiering av et knippe tiltak. 

Hensikten med planen er å legge til rette for motorsportsbane ved et tidligere skytefelt i Gurulia i Hasselvika. Anlegget er opparbeidet og midlertidig tatt i bruk. Kommunen har tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt midlertidig tillatelse til opparbeidelse av motorsportsanlegg. Frist for innspill er fredag 14. januar 2022.

Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av formannskapet 28. oktober, og at arbeidet starter opp.

9. september.2021, sak 41/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre områdeplan Rissa sentrum

9. september 2021, sak 45/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan

9. september 2021, sak 46/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre.

9. september.2021, sak 42/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Uteromsveileder - Kommunedelplan for tettstedsutforming