Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

Obs! Ny frist 21. august (endret fra opprinnelig dato 31. juli). Områdeplan Rissa skal styrke Rissa sentrum gjennom etablering av boliger, næringsareal og aktivitetsområder. Planen identifiserer på et overordnet nivå hvordan sentrum som skal utvikles, og hvor utviklingen skal foregå. 

Send innspill her

Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok 25. juni 2020 å sende forslag til reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd på høring. 

 Indre Fosen kommune står overfor betydelige demografiske endringer de kommende årene og antall eldre innbyggere vil øke betraktelig. Vi må derfor stake ut en kurs for alle tjenestene og lage en helhetlig plan for helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker å høre hva du mener: du kan sende innspill til planforslaget fram til 14 juli. I tillegg kan du sende inn ideer, tanker og innspill om fire utvalgte tema gjennom vår digitale workshop.    

Ny frist er 30. juni 2020. Næringsaktører, bedrifter, organisasjoner, innbyggere og andre interesserte oppfordres til å komme med innspill og merknader til rapporten via dette skjemaet.

I perioden 11. til 22. mai gjennomførte Indre Fosen kommune en digital workshop der innbyggerne kunne komme med ideer og innspill til fire utvalgte problemstillinger. Det kom inn til sammen 419 innspill. Her kan du se resultatene:

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage og ny boligbebyggelse i Vanvikan. Frist for innspill til planen: 25. juli 2020. Send innspill her.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med bedre utnytting enn i gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet, og antall boliger. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Du kan sende innspill via dette skjemaet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for seilsportanlegg slik som området er brukt til i dag. I tillegg vil det også legges til rette for fasiliteter for Indre Fosen Padleklubb, Rissa speiderne og Rissa kommune med plass til lagring av båter og utstyr. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Du kan sende innspill via dette skjemaet. 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, nødvendig infrastruktur og lekearealer. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Send innspill via dette skjemaet.