Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Kommunestyret har vedtatt planen i møte den 27. august.

Trøndelag fylkeskommune har bedt kommunen legge ut søknaden til offentlig ettersyn.

Kommunestyret har vedtatt denne planen.

Arealutvalget vedtok en endring i planen den 12. mars i år.

6. juni vedtok Indre Fosen kommunestyre planen. 

Denne planen ble vedtatt av kommunestyret den 6. juni.

Formålet med planen er å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv715 Keiserås-Olsøy».

Sammenstilling av designelementer

Indre Fosen kommune v/Kommunalteknikk skal inngå rammekontrakter for perioden 2019-23, med mulig 1+1 års opsjon på vintervedlikeholdet av kommunale veger og plasser i kommunen.

PLAN arkitekter AS har på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Kontakt

Vannebo Siri
arealsjef
E-post
Mobil 906 48 645
Fant du det du lette etter?