Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage og ny boligbebyggelse i Vanvikan. Frist for innspill til planen: 25. juli 2020. Send innspill her.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med bedre utnytting enn i gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet, og antall boliger. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Du kan sende innspill via dette skjemaet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for seilsportanlegg slik som området er brukt til i dag. I tillegg vil det også legges til rette for fasiliteter for Indre Fosen Padleklubb, Rissa speiderne og Rissa kommune med plass til lagring av båter og utstyr. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Du kan sende innspill via dette skjemaet. 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, nødvendig infrastruktur og lekearealer. Innspill til planen må sendes kommunen senest 25. juli 2020. Send innspill via dette skjemaet. 

Oversikt over foreslåtte meddommere finner du her. Personene på lista er innstilt som kandidater til verv som meddommere i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2021-2024.

Allskog skal utarbeide planen. Hensikten med detaljplanen er å regulere seks tomter for fritidsbebyggelse på arealet i vest og ei tomt for fritidsbebyggelse og et naustområde på arealet i øst. Områdene er avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Seter/Hindrem fra 2003 og tiltaket medfører ikke krav om konsekvensutredning.

 

Workshopen er nå stengt. 
Hvordan kan vi heve kvaliteten i skolen og samtidig redusere kostnadene? Vi ønsker dine innspill og ideer. På grunn av korona-situasjonen ble den fysiske workshopen i mars avlyst. Vi arrangerer isteden en digital workshop fram til 22. mai. For å kunne delta, må du se filmene under. 

Bakgrunnsinfo om temaet for workshop'en finner du her. 

Formannskapet i Indre Fosen kommune vedtok prosjektskissen for planstrategien 30. april 2020. Planstrategien skal vies behovene for å gjennomføre nye planer, utbedre samfunnets klimatilstand og fremme befolkningens helse.