Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

 Se tidligere høringer og kunngjøringer

Høringsfrist 15. juli: Arealutvalget Indre Fosen kommune har i møte 25.05.2021, sak 37/21, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg Vanvikan ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 8. juni 2021

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 16.03.2021, sak 19/2021, å sende forslag til reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde gnr/bnr 17/9 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn.

27. april (sak 29/21) vedtok arealutvalget å sende områdeplan Rissa til sluttbehandling i kommunestyret, med noen endringer. En av endringene innebærer å ta inn et område nord for Badstuvegen som fremtidig næringsareal/tjenesteyting. Området er i dag regulert til landbruk. Statsforvalteren har innvending (innsigelse) til at kommunen skal regulere dette området fra landbruk til næring av hensyn til jordvern.

Arealutvalget i Indre Fosen har i møte 16.03.2021, sak 17/21, vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt, (planid. 5054 16242010002). Vedtaket er fattet etter plan- og bygningslovens § 12-14, samt delegasjonsreglementet for Indre Fosen kommune 2019-2023 (vedtatt 05.11.2019) avsnitt 5.4.

Kartverket har vedtatt skrivemåten av følgende stadsnavn i Indre Fosen kommune: Krinsvatnet, Krinsliheia, Krinselva, Krinsfossen, Krinslia, Krinsluna, Møssmørtjønna,  Lakrillan, Lakrilltjønnen, Frengsvatnet (hovednavn)/Frengssetervatnet (undernavn) og Fremmertjønna.

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Indre Fosen kommune varsler planoppstart for temaplan – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder iht. Plan- og bygningsloven § 11-12.

I utvalgsmøte den 16.02.2021 skal Arealutvalget behandle om reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet skal sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsfrist 21. februar. 

Nytt renseanlegg Vanvikan, planID  50542021003, Indre Fosen kommune.