Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Åpen kontordag på rådhuset 16. januar. Høringsperioden går fram til 24. januar 2020.

Med bakgrunn i innkomne merknader fra naboer og nye vurderinger i prosjektet, er det besluttet at utvidelse av vegarealet skal skje sørover, og ikke nordover mot boligbebyggelsen som omtalt i tidligere varsling.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Indre Fosen kommune som et verktøy i kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Gårds- og bruksnummer 122/387, 122/354 og del av 122/6.

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage, Indre Fosen kommune

Detaljreguleringsplan langs Haltveien (fv. 6390), gnr/bnr 185/14, på Stadsbygd settes i gang. 

Kommunestyret har vedtatt denne planen.

Arealutvalget vedtok en endring i planen den 12. mars i år.

6. juni vedtok Indre Fosen kommunestyre planen.