Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

 Se tidligere høringer og kunngjøringer

Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Høringsfristen er 3. mars. 

 

Høringsfrist: 5. mars: Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok i sitt møte 17.11.2020 å legge hovedplan for avløp og vannmiljø ut på høring.

Vi arbeider nå med å lage en ny arealplan for Indre Fosen kommune. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Det er kommunen som er planmyndighet og som behandler innspillene som har kommet inn.