Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok i sitt møte den 10.03.2020 å legge planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø ut på høring. Se vedlagt forslag til planprogram.  Høringsfrist: 10.05.2020 

2. varsel om oppstart av planarbeid og endring av planområde.

Høringsfristen er 22. april 2020.

Oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 107 bnr. 1 og 2 på Seter i Indre Fosen kommune.

Som følge av kommunesammenslåingene på Fosen har selskapsavtalen til Fosen Renovasjon IKS blitt oppdatert.

6. februar vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd.

Åpen kontordag på rådhuset 16. januar. Høringsperioden går fram til 24. januar 2020.

Med bakgrunn i innkomne merknader fra naboer og nye vurderinger i prosjektet, er det besluttet at utvidelse av vegarealet skal skje sørover, og ikke nordover mot boligbebyggelsen som omtalt i tidligere varsling.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Indre Fosen kommune som et verktøy i kommunens trafikksikkerhetsarbeid.