Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

 Se tidligere høringer og kunngjøringer

Arealutvalget i Indre Fosen har i møte 16.03.2021, sak 17/21, vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt, (planid. 5054 16242010002). Vedtaket er fattet etter plan- og bygningslovens § 12-14, samt delegasjonsreglementet for Indre Fosen kommune 2019-2023 (vedtatt 05.11.2019) avsnitt 5.4.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs deler av fv. 6390 Haltveien, på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Høringsfristen er 11. mai. 

Høringsfrist 30. april 2021: Saken, inkludert eventuelle høringsuttalelser, behandles deretter i helse- og omsorgsutvalget 25.5.2021, før den sendes videre til behandling i kommunestyret 16.6.2021.

2. mars 2021, (sak 10/21) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan seilsportanlegg Nedre Fallet. Frist for å sende eventuell klage er 16. april 2021. 

Kartverket har vedtatt skrivemåten av følgende stadsnavn i Indre Fosen kommune: Krinsvatnet, Krinsliheia, Krinselva, Krinsfossen, Krinslia, Krinsluna, Møssmørtjønna,  Lakrillan, Lakrilltjønnen, Frengsvatnet (hovednavn)/Frengssetervatnet (undernavn) og Fremmertjønna.

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Indre Fosen kommune varsler planoppstart for temaplan – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder iht. Plan- og bygningsloven § 11-12.

Fristen for å komme med innspill, er 30. april 2021. Høringsuttalelser skal sendes til Indre Fosen kommune via skjema.

I utvalgsmøte den 16.02.2021 skal Arealutvalget behandle om reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet skal sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsfrist 21. februar. 

Nytt renseanlegg Vanvikan, planID  50542021003, Indre Fosen kommune.