Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Før Fylkesmannen behandler søknaden er det offentlig ettersyn.

Kommunestyret har vedtatt denne planen.

Arealutvalget vedtok en endring i planen den 12. mars i år.

6. juni vedtok Indre Fosen kommunestyre planen. 

Denne planen ble vedtatt av kommunestyret den 6. juni.

Denne planen er 17.06.19 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av arealutvalget.

Formålet med planen er å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv715 Keiserås-Olsøy».

Sammenstilling av designelementer

Indre Fosen kommune v/Kommunalteknikk skal inngå rammekontrakter for perioden 2019-23, med mulig 1+1 års opsjon på vintervedlikeholdet av kommunale veger og plasser i kommunen.

PLAN arkitekter AS har på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Kontakt

Vannebo Siri
arealsjef
E-post
Mobil 906 48 645
Fant du det du lette etter?