Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Høringsfrist 23. april: 1. januar 2020 blir Verrabotn en del av Indre Fosen kommune. Barn i skolepliktig alder vil da få sin nærskole i den nye kommunen. Indre Fosen kommune sender nå ut på høring et forslag om at barn bosatt i denne delen av kommunen, skal tilhøre Åsly skolekrets.

kart_indrefosen+verrabotn Arealplan

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Vi arbeider nå med å lage en ny arealplan for Indre Fosen kommune. Alle kan sende forslag til arealbruk i arealplanen. Det er kommunen som er planmyndighet og som behandler innspillene.

 

Arealutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

vanvikan plankart

Fristen for høringsuttalelse var 31. januar.

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen.

Sammenstilling av designelementer

Vi sender med dette ut en høring på alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020. 

Kontakt

Vannebo Siri
arealsjef
E-post
Mobil 906 48 645
Fant du det du lette etter?