Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktuelle planer

Høringer: Noen saker som skal behandles politisk, legges "ute på høring" i en begrenset tidsperiode. Da kan alle som er interessert i saken: offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger mm, sende inn skriftlige innspill til saken.
Kunngjøringer: Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Send innspill via dette skjemaet

 Se tidligere høringer og kunngjøringer

Kartverket har vedtatt skrivemåten av følgende stadsnavn i Indre Fosen kommune: Krinsvatnet, Krinsliheia, Krinselva, Krinsfossen, Krinslia, Krinsluna, Møssmørtjønna,  Lakrillan, Lakrilltjønnen, Frengsvatnet (hovednavn)/Frengssetervatnet (undernavn) og Fremmertjønna.

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Indre Fosen kommune varsler planoppstart for temaplan – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder iht. Plan- og bygningsloven § 11-12.

I utvalgsmøte den 16.02.2021 skal Arealutvalget behandle om reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet skal sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsfrist 21. februar. 

Nytt renseanlegg Vanvikan, planID  50542021003, Indre Fosen kommune. 

Vi arbeider nå med å lage en ny arealplan for Indre Fosen kommune. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Det er kommunen som er planmyndighet og som behandler innspillene som har kommet inn.