Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt i Indre Fosen kommune

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Verditakst- og skattelisten for skatteåret 2021 ligger nå ute til offentlig ettersyn i perioden 1.mars til 25.mars 2021 (jamfør eiendomsskatteloven §§14 og 15). Du finner lista på www.indrefosen.kommune.no/eiendomsskatt. Du kan også lese lista i servicetorget på rådhuset i Rissa og kommunehuset i Leksvik. 

Virksomhetene/eiere som skal betale skatt (hjemmelshaverne) vil i løpet av de nærmeste dagene motta et eget brev med verditaksten og skattebeløp. Brevet vil også inneholde opplysninger om muligheten til å klage.

Har du spørsmål om verditaksten og skattelisten?

Kontakt Indre Fosen kommune, eiendomsskattekontoret; e-post: postmottak@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 51 00.