Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for for Gurulia motorsportanlegg

Hensikten med planen er å legge til rette for motorsportsbane ved et tidligere skytefelt i Gurulia i Hasselvika. Anlegget er opparbeidet og midlertidig tatt i bruk. Kommunen har tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt midlertidig tillatelse til opparbeidelse av motorsportsanlegg. Frist for innspill er fredag 14. januar 2022.

Gbnr. 133/36, planID 505416242016003

Arealutvalget Indre Fosen kommune har i møte 21.09.2021, sak 078/21, vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg, gbnr. 133/36, planID 505416242016003 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

 1. Saksfremlegg/Særutskrift
 2. Planbeskrivelse, datert 25.03.2021
 3. Planbestemmelser, datert 25.03.2021
 4. Plankart i målestokk 1:2500, datert 25.03.2021
 5. Vedlegg 1: Temakart
 6. Vedlegg 2: Situasjonskart
 7. Vedlegg 3: Sammenstilling merknader
 8. Vedlegg 4: Støyrapport
 9. Vedlegg 5: Vurdering naturmangfoldsloven
 10. Vedlegg 6: ROS-analyse 2016
 11. Vedlegg 7: ROS-analyse 2021
 12. Vedlegg 8: Trafikknotat

Dokumentene er tilgjengelige i kommunens innsynsløsning: https://innsyn.acossky.no/indrefosen/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100006315&

Frist for innspill er fredag 14. januar 2022

Skriftlige innspill og merknader sendes digitalt via dette skjemaet https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483 eller på e-post til postmottak@indrefosen.kommune.no.

Innspill og merknader i brevs form sendes til: Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa

Oppgi dette saksnummeret ved innsendelse: 21/7605