Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høringsfrist 7.2.2020: Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Indre Fosen kommune som et verktøy i kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Les planforslaget (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 sendes på høring (jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14.)

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Indre Fosen kommune som et verktøy i kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Varsel om høring vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside, på Facebook, samt i Fosna-olket. Alle sektormyndigheter og berørte parter vil bli tilskrevet. 

Høringsinnspill må sendes skriftlig innen 7. februar

Innspill til planarbeidet sendes til e-post: postmottak@indrefosen.kommune.no innen 7. februar 2020