Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppstart av detaljregulering Korpan boligområde

Nordbohus Systembygg AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Korpan i Vanvikan.

Nordbohus Systembygg AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Korpan iht plan- og bygningsloven § 12-8. Området ligger vest for Vollaveien. Hensikten med planarbeidet er å regulere til boligformål, i hovedsak eneboliger og rekke-/kjedehus. Planområdet er ca 65 daa. Planarbeidet skal også legge til rette for gang-/sykkelforbindelse langs Vollavegen ned til fylkesveg 755.

Kommunen har avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet må være skriftlige og sendes innen 26. april 2019 til:

Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim eller roy.bakken@nordbohus.no. Kontaktperson: Nordbohus AS v/Roy Bakken tlf 464 13 594.

Varsel om oppstart av forhandlinger om avtale for utbygging knyttet til denne reguleringsplanen:

Avtalen vil handle om teknisk infrastruktur og anlegg. Merknader til dette sendes til Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa eller postmottak@indrefosen.kommune.no

Fant du det du lette etter?