Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppstart av kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapsmøtet 28. oktober bestemte at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter. Samfunnsdelen er en pålagt overordnet plan for utvikling av lokalsamfunn og kommunal organisasjon. Planprogrammet har beskrevet hvordan planprosessen skal foregå og hvilke temaer som skal belyses.

Indre Fosen har flere sårbarheter som distriktskommune. Det må gjøres noe aktivt med 
utfordringsbilde, med tilhørende muligheter og utviklingsretninger. Det dreier seg om befolkningsutvikling, økonomi, tjenester, arealbruk, klimaendringer og ulikheter i folke-
helse. Om det ikke handles nå, vil det samlede utfordringsbildet leve videre og bli forsterket.

Les mer i planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel